'BYG BRO'-projekt: Dialogmøder og brugerpanel skal bane vejen for mere sammenhængene patientforløb i psykiatrien

​​'Bedre forløb for borgere med psykiatriske lidelser' er et af de projekter, som støttes af 'BYG BRO'-puljen. Hør projektmedarbejder og specialsygeplejesker Anja Ravna Marena Pedersen fortælle om, hvorfor projektet er vigtigt, og hvordan midlerne fra BYG BRO falder på et tørt sted.

Vent...

Artiklen er skrevet af Berit Madsen, fagjournalist og udviklingskonsulent i Region Hovedstaden. ​

Information der ikke bliver grebet, forskelle på grund af faglighed eller besvær med få fat på hinanden. Rækken af udfordringer i psykiatrien mellem hospital og kommuner er lang. Men det vil et nyt projekt gøre op med!

"Det er vigtigt, at vi får formidlet en form for samarbejde på tværs af sektorer. Så vores patienter ikke oplever at blive genindlagt på grund af én eller anden strukturel udfordring, eller fordi sygeplejersken i sengeafsnittet ikke lige fik snakket med damen i kommunen", siger Anja Ravna Marena Pedersen, der er Psykiatrisk Specialsygeplejerske på Psykiatrisk Center Glostrup. 

Hun er projektmedarbejder på projektet "Bedre forløb for borgere med psykiatriske lidelser", som har til formal at skabe mere koordinerede forløb gennem et stærkere samarbejde mellem hospitals- og socialpsykiatrien.

Projektet vil med afsæt i principper for relationel koordinering blandt andet holde månedlige dialogmøder og lave undervisning på tværs med fokus på fælles forståelse og fælles sprog. Samtidig vil projektet arbejde med at involvere borgerne systematisk. Borgernes oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet bliver styrende for de forandringer, projektet laver. Derfor går en del af projektet ud på at oprette et såkaldt "brugerpanel". 

Støtte fra BYG BRO puljen betyder ALT!

Projektet har fået midler fra BYG BRO puljen, der støtter kompetenceudvikling, som skaber sammenhængende forløb for patienter og borgere på tværs af sektorer. Og fordi et tværgående projekt kræver en kæmpe indsats, var projektet ikke blevet til noget uden de midler, fortæller Anja Ravna Marena Pedersen:

"At vi har fået støtte fra BYG BRO puljen betyder ALT! Det har givet os muligheden for at kunne skabe rum og tid til at mødes på tværs og lave en dagsorden, der både involverer vores samarbejdspartnere og vores patienter i forløbene."

Udover økonomisk støtte, får projektet faglig sparring fra uddannelses- og udviklings-konsulenter fra Sektion for Kompetenceudvikling. De bidrager blandt andet med deres ekspertise om interprofessionel læring og samarbejde, så borgerens perspektiv bliver integreret i projektet fra start til slut, og så sektorerne kan gå i dialog:

"Hvis borgere, der lider af psykisk sygdom, skal opleve et samlet sundhedsvæsen, hvor forløb hænger sammen, og teams arbejder sammen på tværs ud fra borgerens mål, skal de aktører, der er omkring borgerne, lære af, med og om hinanden", fortæller konsulenterne Anette Lykke Nelson og Maria Izaskun Altemir Garcia, Sektion for Kompetenceudvikling.

Og Anja Ravna Marena Pedersen er glad for den sparring konsulenterne bidrager med:

"Det betyder, at vi kan løfte fagligheden endnu mere på vores projekt, og at vi får hjælp til, hvordan vi kan facilitere og formidle nogle af de ting, vi finder ud af undervejs."

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor