Banebrydende forskning giver håb om bedre behandling for mennesker med skizofreni

14 danske forskere fra Psykiatrisk Center Glostrup kan efter fem år påvise serotonins indvirken på mennesker med skizofreni.
De 14 forskere fra PC Glostrup har i det anerkendte tidsskrift Archives of General Psychiatry publiceret et omfattende studie baseret på 30 syge personer og 30 raske. Forskerne har påvist at tilstedeværelsen af serotonin har en indvirkning på hjernen og sygdommen skizofreni.

Hidtil har været antaget at sygdommen skizofreni har været forbundet med en overproduktion af signalstoffet dopamin.

Læs abstract i Archives of General Psychiatry, vol. 67, nr. 1, January 2010

Om skizofreni
Skizofreni hører til en af de alvorligste sindslidelser. Ca. 1 % af befolkningen risikerer at få skizofreni i løbet af livet. Der er ca. 400 nye tilfælde årligt og sygdommen viser sig oftest første gang hos unge mellen 20 og 25 år.

Sygdommen kan opdeles i en række undertyper efter de mest fremtrædende symptomer, der kan være til stede i alle grader. Symptomerne kan være noget, andre oplever og noget, patienten selv oplever.

Behandlingen består oftest i en kombination af medicin, samtaleterapi og social støtte. Disse kan i forening dæmpe og undertiden næsten fjerne symptomerne, så man kan være aktiv, leve med familie og have glæde af livet.

Redaktør