Besparelser i Psykiatrien indebærer store omstillinger

Med en besparelse på 45 mio. kr. ligger der en bunden opgave i at udmønte de politiske beslutninger.

Den 45 mio. kr. store besparelse i Region Hovedstadens Psykiatri er nu en realitet, da budgetforslaget for 2010 blev tirsdag d. 22. september vedtaget af regionsrådet.

De konkrete besparelser

De mest markante ændringer vil komme på PC Rigshospitalet og PC Bispebjerg i form af en fusion samt på PC Sct. Hans, PC Amager og PC Ballerup, hvor der kommer til at ske omfattende ændringer i rehabiliteringsindsatsen.
Alle øvrige centre bliver berørt i form af generelle besparelser.

Besparelserne og omlægningerne i Budget 2010 i tal:

  • Centerfusion og skadestuelukning (-10, 1 mio. kr)
  • Flytning af rehabiliteringsafsnit (-14, 5 mio. kr)
  • Vikarbesparelse (-10, 7 mio. kr)
  • Produktivitetsøgning i børne- og ungdomspsykiatrien (0 kr)
  • Produktivitetsøgning i voksenpsykiatrien (-10 mio. kr)
  • Indkøbsbesparelse (- 0,7 mio. kr)
  • Kompetenceudvikling (mhp. reduktion af tvang) (1, 0 mio. kr)

Nye perspektiver

Det vedtagne Budget 2010 kræver store omstillinger, men er ikke uden perspektiver. Budgettet ligger i tråd med visionerne og planerne i Psykiatriplanen og i Generalplanen for byggeri. Der er afsat midler til etablering af enestuer og til en prioritering af kompetenceudvikling af personalet.

Redaktør