Børne- og ungdomspsykiatrien fusionerer

De tre børne- og ungdomspsykiatriske centre (Bispebjerg, Hillerød og Glostrup) samles ledelsesmæssigt og administrativt fra 1. januar 2013.

I forbindelse med Region Hovedstadens budgetaftale for 2013 er det besluttet at samle børne- og ungdomspsykiatrien. ​​

Der er tale om en organisatorisk fusion, der indebærer en samlet ledelse og administration for Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hillerød. ​

Der er ikke tale om en fysisk sammenlægning af centrene. Dog flytter Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Gentofte til det ambulante hus i Brøndby.

Danmarks største børne- og ungdomspsykiatriske center

Fusionen sker som led i udvikling og styrkelse på tværs af børne- og ungdomsområdet. ​

Med fusionen får Region Hovedstadens Psykiatri Danmarks største børne- og ungdomspsykiatriske center, og med det muligheden for at skabe et endnu stærkere fagligt miljø, der kan understøtte udvikling af nye udrednings- og behandlingsmetoder, forskning af høj kvalitet og et frugtbart uddannelsesmiljø.

Samling af spiseforstyrrelsesområdet

En fysisk og organisatorisk samling af de eksisterende behandlingstilbud på spiseforstyrrelsesområdet i én enhed for børn og unge og én enhed for voksne er ligeledes resultat af budgetaftalen.

Behandlingstilbud for børn og unge samles fremover på Bispebjerg, og behandlingstilbud for voksne i Ballerup.

Redaktør