Brevstemmeafgivning i anledning af folketingsvalget 2011

Ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 kan du brevstemme på dit psykiatriske center fra fredag den 26. august 2011 til tirsdag den 13. september 2011.

Du kan stemme på et parti eller en bestemt kandidat, der stiller op til valget i den storkreds, hvor du bor, det vil sige hvor du er bopælsregistreret i CPR. Din brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune.

Fortegnelsen nedenfor viser de partier, der er opstillingsberettiget her i landet ved valgets udskrivelse samt deres bogstavbetegnelser (partibogstaver):
 
A. Socialdemokratiet 
K. Kristendemokraterne
B. Radikale Venstre 
O. Dansk Folkeparti
C. Det Konservative Folkeparti 
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
F. SF – Socialistisk Folkeparti 
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
I. Liberal Alliance 

Det er ikke sikkert, at alle partier opstiller i din storkreds.

På de psykiatriske centre vil du fra onsdag den 7. september 2011 eller snarest muligt derefter kunne finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet i den eller de storkredse, der ligger i den region, hvor sygehuset ligger.

Hvis du brevstemmer på et psykiatrisk center, der ligger i en anden region end den, der hører til den storkreds, hvor du bor, eller på et privat sygehus, bør du selv undersøge, hvilke partier og eventuelt kandidater der er opstillet til valget i din storkreds, da de psykiatriske centre ikke får tilsendt fortegnelser over partier og kandidater i de andre storkredse, og private sygehuse ikke får tilsendt fortegnelser over partier og kandidater i de forskellige storkredse.

Fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget i din storkreds, vil fra onsdag den 7. september 2011 eller snarest muligt derefter kunne findes på folkeregistret/borgerservicecentret i den kommune, hvor du bor.

Du kan endvidere fra den onsdag den 7. september 2011 eller snarest muligt derefter finde fortegnelser over de opstillede partier og kandidater i alle storkredse på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: valg.im.dk.

Du kan finde en vejledning om, hvordan man brevstemmer, på de små konvolutter til brevstemmesedlerne.

 

 

Redaktør