Budget 2009 på plads

Mandag aften blev der indgået forlig om næste års budget i Region Hovedstaden. Der er udsigt til stram styring, effektivisering og besparelser. 
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har sammen lavet Region Hovedstadens budget for 2009. Budgettet er på 35,1 milliarder kroner.

Regionen skal behandle langt flere patienter, købere mere og dyrere medicin og indfri store forventninger til blandt andet akut kræftbehandling. Derfor er er udsigt til en stram styring af de økonomiske midler, effektiviseringer og besparelser på 350 millioner kroner i 2009. 

Psykiatrien 2009

For psykiatriens vedkommende fremgår det af budgetforliget, at der er sat penge af til etablering af et opsøgende psykiatrisk team på Psykiatrisk Center Ballerup, ligesom der er afsat 2,5 millioner kroner til regionens andel af etablering af et psyk-info i samarbejde med kommunerne.  
Redaktør