Budget 2011

Region Hovedstaden skal spare 400 millioner kroner i 2011. Region Hovedstadens Psykiatris andel forventes at blive 57,5 millioner kroner.

Region Hovedstadens økonomi er stram. Der er øgede udgifter til bl.a. praksislæger, ny og dyr medicin på hospitalerne, flere respiratorpatienter, patienterstatninger og pensioner. Merudgifterne løber op i cirka en milliard kroner, og det kan ikke dækkes af den forøgelse af bloktilskuddet der er på vej.

Psykiatriens andel

Derfor skal regionen spare 400 millioner kroner, hvoraf de 300 millioner skal slå effektivt igennem i 2011. Det foreløbige sparekrav til Region Hovedstadens Psykiatri lyder på 57,5 millioner kroner, hvoraf de 43 millioner kroner skal slå igennem i 2011. Ud over denne generelle besparelse, skal Region Hovedstadens Psykiatri også finde specifikke besparelser for 7,2 millioner kroner ved energibesparende foranstaltninger, administrative besparelser og nye indkøbsaftaler.

Proces

Psykiatriens forslag til, hvor og hvordan de 57,5 millioner kroner findes, skal ligge klar den 23. august 2010. Den 18. august 2010 vil Psykiatrien MED-udvalg få mulighed for at drøfte forslagene på et ekstraordinært møde, inden det forelægges regionsrådet på et ekstraordinært møde her den 27. august 2010.

Budgettet og sparetiltagene vedtages endeligt af regionsrådet den 21. september 2010.

Redaktør