Budgetaftale for 2020: Flere midler til intensive senge, byggeri på BUC og privatpraktiserende psykiater på Bornholm

​​Torsdag blev otte ud af ni partier i regionsrådet enige om en ny budgetaftale, der sender over 50 mio. kr. til Region Hovedstadens Psykiatri i 2020. Pengene skal bl.a. bruges til at omdanne 40 åbne senge på Sct. Hans til intensive retspsykiatriske senge og så er der som noget særligt afsat 9 mio. kr. til fri disposition.

Vent...

Med overskriften 'Tid til patienten' landede regionsrådet i Region Hovedstaden torsdag eftermiddag en ny budgetaftale for 2020, der sender i alt 300 mio. kr. ud til regionens hospitaler i 2020.

Lidt over 50 mio. kr. går til Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og konkret betyder det bl.a., at 40 åbne senge på Sct. Hans skal omdannes til intensive retspsykiatriske senge. Det kræver flere medarbejdere, så en del af de penge psykiatrien har fået bevilget, skal gå til at finansiere bedre bemanding til mere intensiv behandling og samtidig forberede åbningen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans i 2021.

Derudover er der bl.a. også givet 5 mio. kr. til at gå videre med planerne om at bygge nye og bedre rammer på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Glostrup. Der er i hospitalsplan 2025 lagt op til at samle alle BUC's senge på én matrikel i Glostrup - en vision der er døbt 'Nordstjernen'. Der er for første gang også afsat 9 mio. kr. i frie midler, som RHP selv kan bestemme, hvad der skal bruges til.

- Alt i alt er det en rigtig god budgetaftale for RHP. Der er blevet lyttet til de input der er blevet givet, og nu glæder vi os til at få sat gang i de initiativer, der er afsat midler til, siger direktør i RHP, Martin Lund.

I aftalen er der også givet en bevilling på 900.000 kr. til en privatpraktiserende speciallæge i psykiatri på Bornholm. Det skal aflaste PC Bornholm, der dermed kan henvise flere patienter videre til privatpraktiserende psykiater. I første omgang er bevillingen dog kun givet til et enkelt år.

En del af pengene til psykiatrien i den nye budgetaftale er en videregivelse af midler, som allerede er bevilget med Finansloven for 2019, som blev vedtaget af Folketinget sidste år. Med budgetaftalen er det besluttet at give 10,3 mio. kr. af de midler der er afsat til høj-intensive senge til omdannelsen af seks sub-akutte senge på afd. M, mens der er givet 12,2 mio. kr. årligt til at øge bemandingen på intensive sengeafsnit og endelig 9,6 mio. kr. om året til de specialiserede, intensive teams i BUC.

Andre nedslag i den nye budgetaftale med relevans for RHP:
- Regionen har en ambition om at mere behandling skal ske i eller tæt på borgerens hjem. For at løfte den ambition er der i 2020 afsat 15 mio. kr. og 20 mio. kr. fra 2021 og frem til samordningsudvalgene, som medarbejder og brugerrepræsentanter fra RHP blandt andre er en del af. Samordningsudvalgene skal udvikle og implementere løsninger i samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og det enkelte hospital.

- Social- og Psykiatriudvalget er i budgetaftalen blevet bedt om at kortlægge regionens herberger for at få overblik over det stigende antal hjemløse, der ofte mister kontakten til psykiatrien i længere tid. Målet er at blive bedre til at følge op på hjemløse patienter sammen med kommunernes misbrugsbehandling og egen læge, så der er en plan for opfølgning, når de bliver udskrevet.

- Uhensigtsmæssig medicinering skal opfanges og løses og én af måderne at gøre det på er medicingennemgang og -afstemning ved farmaceuter. Det sker gennem samarbejde mellem en farmaceut og en læge til gavn for patientsikkerheden og patientens livskvalitet. Regionens forretningsudvalg skal drøfte videre, hvad der skal ske på området.

- Der skal sættes mere fokus til børn som pårørende. Regionsrådet vil bygge videre på familiesamtaler, materialer lavet specifikt til børn, der er pårørende, og så vil de udbrede børnekurser til hele regionen. De vil sørge for, at alle hospitaler i regionen har et godt tilbud til børn som er pårørende, og derfor har de afsat 2 mio. kr. årligt til en første fase sammen med organisationen Børn, unge og sorg (og Kræftens Bekæmpelse).

- I aftalen skriver regionsrådet desuden, at de vil arbejde for en bedre udnyttelse af de særlige pladser i Frederikssund. KL og Danske Regioner er enige om, at ansvaret og finansieringen skal flyttes over i regionerne, og det vil give RHP mulighed for at udnytte pladserne bedre, står der i aftalen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor