Bygherrerådgiver fundet til Ny Psykiatri Bispebjerg

​Vinder af bygherrerådgivningsopgaven for Ny Psykiatri Bispebjerg er Moe & Brødsgaard A/S med Brunsgaard+Laursen ApS og Mtre ApS som underrådgivere.​

Syv hold var prækvalificerede i konkurrencen om opgaven som bygherrerådgiver på psykiatriens store nybyggeri og ombygning på Bispebjerg hen over de kommende år. ​

Vinderen er nu fundet og blev:

Moe & Brødsgaard A/S med Brunsgaard+Laursen ApS og mtre ApS som underrådgivere

Det var et tæt løb og alle teams var velkvalificerede. ​

Valget af Moe & Brødsgaard m.fl. bygger bl.a. på deres brede erfaring med planlægning, tilrettelæggelse og styring i forhold til gennemførelse af komplekse byggeprojekter. Herudover har de konkret rådgivererfaring fra opgaver inden for sundheds- og psykiatriområdet med bl.a. DNV Gødstrup og Viborg Regionssygehus. Hertil kommer at den tilbudte projektleder har erfaring med brugerprocesser, programmering, konkurrencer og forhandling.​​​

"Det er et stærkt vinderteam, og vi ser frem til et godt og spændende samarbejde" fortæller projektleder for Ny Psykiatri Bispebjerg, arkitekt Charlotte Valerius.

Projektet

Byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg, der går i gang i 2016 er del af det samlede projekt Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. ​

Projektet indebærer nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger på Bispebjerg Hospitals område, der huser både Bispebjerg Hospital, Psykiatrisk Center København og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center og - når det samlede byggeri står færdigt - også Frederiksberg Hospital. Det samlede projekt udføres over en 10-12 års periode, samtidig med at der drives hospital på matriklen. Britiske BDP er udpeget som vinder af helhedsplankonkurrencen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Se mere her

Psykiatriens andel af projektet indebærer:

 • Ny Psykiatrisk Akutmodtagelse
 • 27.000 m2 nybyggeri
 • 32.000 m2 ombygning
 • Etablering af 200 enestuer til almenpsykiatri
 • Samling af hele centerets sengekapacitet på matriklen
 • Enestuer til alle patienter
 • Udvidelse af aktivitetsmuligheder
 • Udvidelse af ambulant psykiatri på matriklen
 • Psykiatriens budget: 1,03 mia. kr.​

 

Helhedsplanens vinderprojekt har samlet psykiatrien i den nordøstlige del af området.  Det betyder, at psykiatrien får mulighed for at skabe bedre sammenhæng for patienter og personale.

Opgaven
Bygherrerådgivningsopgaven for Ny Psykiatri Bispebjerg starter i april 2013 og omhandler bl.a.:

 • Medvirken til gennemførelse af brugerprocesser.
 • Udarbejdelse af byggeprogram.
 • Gennemførsel af 2-faset projektkonkurrence med politisk deltagelse i dommerkomiteen.
 • Opfølgning på projektering og udførelse indtil ibrugtagning af byggeriet.
 • Koordinering med de andre byggesager og renoveringssager på matriklen.

Bygherrerådgivningen vil, efter den indledende tilrettelæggelse, primært være relateret til nybyggeriet til psykiatrien.

Redaktør