Bygherrerådgiver til 2. etape af Ny Psykiatri Ballerup valgt

​Kuben Management har skrevet kontrakt med Region Hovedstaden om opgaven som bygherrerådgivere for 2. etape af Ny Psykiatri Ballerup. Kuben har Balslev Rådgivende Ingeniører som underrådgivere.

Som led i Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020 fusionerede Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Gentofte i Ballerup i starten af 2012 – under navnet Psykiatrisk Center Ballerup. Ligeledes blev det besluttet at samle regionens enheder for patienter med spiseforstyrrelser i Ballerup.

Ny Psykiatri Ballerup
Ny Psykiatri Ballerup er byggeprojektet, der skal sikre det samlede center nye fremtidssikrede rammer og tidsvarende faciliteter. Byggeprojektet foregår i 2 etaper. 1. etape stod klar i maj 2012 og kostede 105 millioner kr. Den indebar bl.a. en 2500 m² psykiatrisk akutmodtagelse med 11 observationspladser og 10 sengepladser. Den anden og sidste etape er påbegyndt august 2013 og kommer til at koste ca. 188 millioner kr. 


Den nye akutmodtagelses indgangsområde


Første skridt i etape 2 er så småt i gang
Det først bygning der opføres er nye nye lokaler til Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri. Derudover indebærer 2. etape etablering af nye sengeafsnit, ambulatorier og administration samt forbedring af kantinefaciliteter.
​​

Redaktør