Centerchef Kristen Kistrup - ny formand for Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

Dansk Selskab for Distriktspsykiatri har valgt en fokuseret og tværfagligt orienteret formand.I sit formandskab i Dansk Selskab for Distriktspsykiatri vil Kristen Kistrup sørge for fokus på endnu tættere samarbejde med patienterne og større indflydelse fra brugere og pårørende. En allerede vedtaget strategi for distriktspsykiatrien har sat sine spor i bl.a. psykiatriplanen, og der er interesse for distriktspsykiatrisk forskning, kvalitetssikring og uddannelse.
Kristen Kistrup er ligeledes fokuseret på at arbejde med en fortsat afstigmatisering af psykisk sygdom i samfundet.

Kristen Kistrup finder, at arbejdet med patienterne i distriktspsykiatrien skaber en anden platform for dialog, da distriktspsykiatriens medarbejdere og socialpsykiatri arbejder tæt sammen med patienten i patientens eget netværk, og så at sige er gæst i patientens hjem.


Mere om Kristen Kistrup
 • Centerchef på Psykiatrisk Center Frederiksberg 
 • Speciallæge i psykiatri
 • Bred erfaring fra administrative planlægningsstillinger i H:S Direktionen og enhedschef i Enheden for Psykiatriplanlægning i Koncern Plan og Udvikling, Region Hovedstaden
 • Fra 1999-2002 var han medstifter og medlem af bestyrelsen af Dansk Selskab for Distriktspsykiatri
 • Han har desuden været bestyrelsesmedlem af Lægeforeningens Psykiatriudvalg samt Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Har et stort netværk i bruger- og pårørendeorganisationer og
 • Er medlem af Landsforeningens Bedre Psykiatris Præsidium.

Ud over Kristen Kistrup består bestyrelsen i Dansk Selskab for Distriktspsykiatri af
 • tidligere cheflæge, dr. med., MPA, Per Vendsborg, 
 • OP-Teamleder, sygeplejerske Kim Brøndmark, Psykiatrisk Center Nordsjælland, 
 • fungerende centerchef, sygeplejerske Claus Hansen, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, 
 • professor, overlæge, ph.d., dr.med. Merete Nordentoft, Psykiatrisk Center Bispebjerg, 
 • ledende socialrådgiver Helle Busck, Psykiatrisk Center Frederiksberg og 
 • overlæge Sonja Strøm Rasmussen, Odense Universitetshospital.

 

Redaktør