Danmarks første børne- og ungdomspsykiatriske akutafsnit åbner i februar

Region Hovedstadens Psykiatri åbner i starten af februar 2012 Danmarks første børne- og ungdomspsykiatriske akutafsnit på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup.
Det nye akutafsnit tilbyder patienterne mulighed for en kort, intensiv behandling med max. indlæggelse i 10 hverdage.

Der er med etableringen af det nye akutafsnit tale om et betydeligt kvalitetsløft i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor der ikke tidligere har været akutte sengepladser. 

En psykiatri med let adgang til udredning og behandling

Det nye akutafsnit tager vare om børn og unge i den første kritiske fase af deres sygdomsforløb, og de indlagte børn og unge vil efter første døgns tid blive tilbudt undersøgelse af en speciallæge og derefter kunne enten udskrives, henvises til ambulant undersøgelse eller blive overflyttet til et af de specialiserede afsnit på et af de børne- og ungdomspsykiatriske centre i Region Hovedstaden.

De patienter der kan hjælpes med en kortere indlæggelse, vil med etableringen af det nye akutafsnit få mulighed for et målrettet og kort behandlingsforløb.

Med det nye akutafsnit vil kapaciteten på de lukkede afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri få frigjort ressourcer til de øvrige patienter, heriblandt den voksende gruppe af retspsykiatriske unge.


En psykiatri med patienten i centrum

Der stiles mod at skabe et trygt og sikkert miljø på afsnittet, og renoveringen af den bygning hvor akutafsnittet er placeret, er sket med størst muligt hensyn til patientsikkerhed.

I den akutte fase kan særlige hensyn og behandlingsmetoder være relevante. Det vil ind imellem være nødvendigt at skærme mod selvskade og udadrettet vold, og det nye akutafsnit er indrettet til at kunne håndtere dette, uden det bryder ind i hverdagen for de øvrige indlagte patienter.

Sygdom, angst og fordomme vil nogle gange medføre, at mødet med et psykiatrisk afsnit kommer til at virke skræmmende. Derfor er der på det nye akutafsnit også mulighed for, at en af forældrene kan være medindlagt. For begge parter vil mødet med et tiltalende og trygt miljø være altafgørende for behandlingen og alliancen omkring denne.


En psykiatri i stimulerende fysiske omgivelser

Akutafsnittet har 10 enkeltværelser med eget bad og toilet. På fem af værelserne er plads til overnattende forældre.

Alle badeværelser er konstrueret med selvmordsforebyggende foranstaltninger som fx integrerede armaturer, skabe, og bruser, der ikke stikker ud fra væggen.

Afsnittet er indrettet med et antal bløde møbler, som ikke volder større skade, hvis der kastes med dem – og som samtidig er behagelige at sidde i og former sig efter den enkelte.

Et særligt lyskoncept er integreret på sengestuer og fællesområder. Belysningen kan ændres i intensitet og farve, hvilket kan være medvirkende til at hjælpe de unge til en bedre døgnrytme og hermed et bedre søvnmønster.

Redaktør