​​

Ukorrekt pressedækning

Forkerte oplysninger i nyhedsartikler om afdækning af forløbet op til den tragiske hændelse i Field's.

Vent...

Den tragiske hændelse i Field's har naturligt fyldt meget i medierne den seneste tid – både i forbindelse med retssagen mod gerningsmanden, på årsdagen for tragedien og domsafsigelsen den 5. juli 2023. 

TV2 bragte den 6. juli 2023 bl.a. en nyhedsa​rtikel, vinklet på, at Ida Hageman, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og medlem af taskforcen efter skyderiet, havde modtaget en bekymringsskrivelse fra en medarbejder, "Men oplysningerne kom aldrig videre til den task force, som regionen selv nedsatte til at undersøge forløbet." 

TV2's artikel er ikke korrekt. Oplysningerne blev videregivet til taskforcen. Diagnostik blev endvidere grundigt diskuteret, hvilket også afspejles i de anbefalinger, som taskforcen kom med.

​Berigtige​lse

Dansk Psykiatrisk Selskab​ lagde d. 12. juli nedenstående berigtigelse på deres hjemmeside:

"Der har i pressen været uklarhed om, hvorvidt den Task Force som Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden nedsatte til afdækning af forløbet op til den tragiske hændelse i FIELDS blev oplyst om en såkaldt bekymringsskrivelse, afsendt d. 5. juli 2022. Dansk Psykiatrisk Selskab vil gerne tydeliggøre, at Taks Force blev orienteret om eksistensen af denne skrivelse, at indholdet blev resumeret og diskuteret og indgik som grundlag for anbefalingerne fra Task Force. Det blev også gjort klart, at skrivelsen ville indgå i den undersøgelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed sideløbende skulle forestå.

​Bestyrelsen

DPS" 

Undergraver ti​lliden

Ida Hageman frygter, at de forkerte oplysninger undergraver patienters og pårørendes tillid til psykiatrien. 


– Det er vigtigt, at vi lærer af denne tragiske hændelse, og vi skal blive ved med at være åbne for, at vi stadig kan blive bedre. Jeg har forståelse for mediernes intense dækning – det er en hændelse, der berører rigtig mange mennesker. Men det er kedeligt, når der kommer deciderede usandheder ud. Det påvirker alle – patienter, pårørende og medarbejderne i psykiatrien, siger Ida Hageman, vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor