Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School

Dansk Psykiatrisk Selskab afholder for første gang en summer school rettet mod medicinstuderende og nyligt uddannede læger.

Skriv en kort motiveret ansøgning om hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne. Ansøgningerne skal indeholde oplysninger om:
navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt hvilket semester du skal starte på. Er du færdiguddannet læge anføres hvorvidt du er i turnus.

Deltagere:

Medicinstuderende og læger i turnus, max 30 deltagere.

Gebyr:

Kurset inkl. middage er gratis.

Ansøgningsfrist:

Onsdag den 10. juni 2009 (svar senest 12. juni 2009.)

Kursusledelse:

Klinikchef Anders Fink-Jensen,
Psykiatrisk Center Rigshospitalet, formand i DPS og overlæge Marianne Kastrup, Psykiatrisk Center
Rigshospitalet, næstformand i DPS.
Sted: Psykiatrisk Auditorium, Psykiatrisk Center
Rigshospitalet.

Redaktør