​Kasper Lage (tv.) og Thomas Werge har modtaget en bevilling på 50 mio. kr. fra Lundbeckfonden til at forske i skizofreni.

Dansk topforsker fra Harvard vil forklare årsagerne til skizofreni med kæmpe bevilling i ryggen

​​Kasper Lage har de sidste 12 år forsket i sammenhængen mellem genetik og psykisk sygdom i USA. Nu har han fået 50 mio. kr. af Lundbeckfonden til at bygge videre på forskningen, og ambitionen er at kunne skelne mellem forskellige former for skizofreni og tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

Vent...

​- Det er en radikal øgning i den forståelse vi har af, hvad det er for nogle konkrete sygdomsmekanismer der ligger bag skizofreni og bredere set psykisk sygdom.

Professor Thomas Werge skjuler ikke begejstringen og målet med den 50 mio. kr. store bevilling, han sammen med forskningsleder Kasper Lage og lektor på Københavns Universitet, Agnete Kirkeby, netop har modtaget fra Lundbeckfonden.

Og det forstår man godt. Forberedelserne til projektet begyndte for fem år siden og er nu kulmineret med bevillingen, som Kasper Lages forskning i USA har været afgørende for at få i hus. Som professor på det anerkendte Broad Institute Harvard Medical School i Boston har Kasper Lage brugt stamceller til at identificere proteiner og biologiske mekanismer, der har betydning for udvikling af psykisk sygdom og særligt skizofreni.

- Vi har produceret nerveceller i meget store skalaer i petriskåle og vist, at gennetværkene i skizofreni kan gendannes i nervecellerne i petriskålene. Det betyder, at vi kan lave en cellulær brugsanvisning for signalnetværkene i skizofreni, og det gør, at vi har forhåbninger om at kunne bruge det i diagnostik og behandling fremover, fortæller Kasper Lage og suppleres af Thomas Werge:

- Vi har gennem de sidste 10-15 år gjort kolossale fremskridt i vores forståelsen af de arvelige årsager til psykisk sygdom. Udfordringen er i dag at kunne oversætte denne genetiske forståelse til forståelse af sygdomsprocesser og til udvikling af kliniske undersøgelsesmetoder, som kan guide behandlingen. Kaspers hidtidige arbejde muliggør netop at kunne fortolke genetikken biologisk og medicinsk, og dermed transitionen til klinisk anvendelse.

Amerikansk teknologi skal bane vejen

Kasper Lage har gennem de sidste 12 år i USA oparbejdet en stor viden om forbindelsen mellem genetik og psykisk sygdom. Den viden tager han nu med hjem til Sct. Hans, hvor han kommer til at have sin daglige gang som forskningsleder på Institut for Biologisk Psykiatri.

- Vi kommer til at bygge vores forskning på nogle teknologiske idéer og koncepter, vi har iværksat i USA, og som vi nu importerer til Danmark, siger Kasper Lage og henviser til computermodeller der beskriver, hvad der sker i stamceller ved psykisk sygdom, som han har været med til at udvikle.

- De computermodeller kan integreres med vores forskning i genetiske risici for psykisk sygdom og føre til nye redskaber i klinikken, siger professor Thomas Werge og forklarer, hvordan modellerne skal være med til at indfri ambitionerne med projektet:

- Skizofreni er en meget heterogen lidelse, der varierer mellem mennesker og ændrer sig over tid, hvilket skyldes, at de biologiske årsager til sygdommen er meget forskelligartede. Målet med denne satsning er at skelne mellem forskellige former for skizofreni og dermed kunne tilpasse behandling til hver enkelt patients behov.

Om Forskningsinstitut for Biologisk Psykiatri
- Etableret i 1916

- Instituttet er i dag karakteriseret ved tværfaglighed og store internationale samarbejder – både med kolleger i psykiatrien og industrien.

- Huser Dansk Psykiatrisk Biobank, som etableredes i 2001.

- Læs mere på www.biopsych.dk

Tværfaglighed et must for at lykkes

Der hersker ingen tvivl om, at det er kompliceret forskning, som Kasper Lage, Thomas Werge og Agnete Kirkeby bedriver. Derfor er det også afgørende, at de arbejder sammen på tværs af deres fagfelter, hvis de skal indfri ambitionerne med projektet. Det understreges af Lars Torup, der som scientific programme director i Lundbeckfonden har taget den endelige beslutning om at støtte projektet.

- Programmet handler om at støtte og fremme neurovidenskabelige forskningsprojekter, der er så komplekse og krævende, at de ikke kan løses af en enkelt forskergruppe. Skal man kunne gøre sig realistiske forhåbninger om at finde svar på de udfordringer, projekter af den type rummer, er det derfor nødvendigt at samle stærke forskerprofiler fra forskellige grupper med forskellige tilgange til feltet, så de i fællesskab kan søge svar og løsninger, udtaler Lars Thorup i forbindelse med bevillingen.

Selvom Kasper Lages forskning i USA har været afgørende for, at bevillingen er kommet i hus, var det derfor heller ikke sket uden samarbejdet med Agnete Kirkeby og Thomas Werge.

- Der er en synergi-trekant mellem Kasper, Agnete og mig. Vi kan agere hver for sig, men det er først rigtig interessant, når vi alle interagerer sammen.

Udover at projektet er tværfagligt skaber det også et øget samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Broad Instituttet, og det glæder lægelig vicedirektør, Ida Hageman.

- Vi er stolte over at kunne tiltrække en ledende dansk topforsker fra en af verdens mest prestigefyldte forskningsinstitutioner hjem til Danmark. Bevillingen til Kasper Lage, Thomas Werge og Agnete Kirkeby kommer på flere måder til at styrke vores forskning i forbindelsen mellem genetik og psykisk sygdom i Region Hovedstadens Psykiatri. Dette giver en enestående mulighed for at udbygge psykiatriens samarbejde med Broad Instituttet, som er førende i verden på området.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor