Gode erfaringer har gjort udgående og fleksibel forsøgsmodel permanent

​For to år siden blev den såkaldte F-ACT-model indført i Region Hovedstadens Psykiatri. Dengang var det et forsøgsprojekt, men på baggrund af gode erfaringer hos både patienter og personale er fem F-ACT-teams i Nordsjælland og København nu blevet gjort permanente. 

Vent...

​Medarbejderne i F-ACT-teamet i Frederikssund er nu blevet en del af en permanent ordning. 

​I maj 2016 blev de distriktspsykiatriske teams og Opsøgende Psykiatriske teams lagt sammen til nye F-ACT-teams på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Frederikssund og på Psykiatrisk Center København i Bispebjerg/Brønshøj. 


Inspirationen kom fra Holland, hvor man udviklede F-ACT modellen for godt 10 år siden. F-ACT står for "Flexible Assertive Community Treatment", og er en organiseringsmodel for ambulant behandling af mennesker med svære psykiske lidelser som eksempelvis skizofreni. 
 
Baggrunden for afprøvningen på de to forsøgssteder var bl.a. de begrænsede muligheder for at tilpasse forløb og behandling efter patienternes aktuelle behov. Nu har de to psykiatriske ambulatorier i snart to år arbejdet efter F-ACT-modellen og evalueringerne fra medarbejdere og afsnitsledelser har vist, at der er stor tilfredshed med ordningen hos patienter og pårørende.

Derudover er medarbejderne selv meget tilfredse med ordningen, og på den baggrund har centerledelserne på de to centre i dialog med direktionen, besluttet, at de to psykiatriske ambulatorier fortsætter som permanente F-ACT-teams. Det betyder, at i alt fem F-ACT-teams nu bliver permanente. 

Fleksibilitet og tryghed for patienter og medarbejdere

F-ACT-modellen gør det bl.a. lettere at tilpasse intensiteten af behandlingen, så den passer til patientens aktuelle behov. I perioder hvor patienten har det særligt dårligt, hjælper teamet med at sikre at patienten får intensiv hjælp i hjemmet eller nærmiljøet hver dag, hvis der er behov for det. 

Teamene oplever også, at F-ACT-modellen giver øget faglig sparring, tryghed for den enkelte medarbejder og større fleksibilitet i teamet, især i hverdagen, men også ved fx kontaktpersoners ferie og fravær.

- Tidlig inddragelse af personalegrupperne har givet et optimalt og succesfuldt afsæt for projektets implementering.  Arbejdet med F-ACT genererer nytænkning for arbejdsgange og behandlingstilbud, som har ændret og forbedret praksis, fortæller afdelingssygeplejerske for F-ACT-teamet i Frederikssund, Kirsten Frederiksen.

Glade for at blive et permanent tilbud

Afdelingssygeplejerske for F-ACT-teamet i Bispebjerg/Brønshøj er på baggrund af erfaringerne glade for, at de nu bliver fast inventar i Region Hovedstadens Psykiatri.

- Vi er rigtig glade for at F-ACT bliver gjort permanent. Det giver så god mening for personalet og patienterne, der får en behandling som er tilpasset deres behov. Ligeledes oplever personalet ikke længere at ”stå alene” med de svære patientsager, fortæller afdelingssygeplejerske Nadja Lauesen. 

Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri er glade for, at de første teams ønsker at overgå fra afprøvning til permanent organisering. Direktør Martin Lund har flere gange været på besøg hos F-ACT-teamene for at se, hvordan de arbejder.

- Omstillingen til en mere opsøgende og udgående ambulant behandling for flere af de patienter, vi behandler, går rigtig godt i F-ACT-teamene. De to psykiatriske ambulatorier vil rigtig gerne fortsætte deres flotte arbejde med F-ACT-modellen, og det bakker vi selvfølgelig op om, siger direktør Martin Lund, der bakkes op af vicedirektør Peter Treufeldt, der glæder sig til at forskningsresultaterne, som måske vil indeholde mulige forslag til tilpasninger og forbedringer i F-ACT-teamene. 

- Vores praksis skal fortsat blive bedre, og her spiller forskning og ny viden en vigtig rolle. Vi glæder os over, at implementeringen af F-ACT følges så tæt og til at se resultaterne, når de er klar.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor