Der er håb for patienter med dobbeltdiagnose

​Patienter med både psykisk lidelse og misbrug oplever desværre ofte, at deres behandling bliver skarpt adskilt mellem kommune og region. Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) har i over to år tilbudt patientgruppen sammenhængende, psykoterapeutisk behandling. Et tilbud, der er lykkedes, fordi psykiatrien og rusmiddelcentrene har samarbejdet om deres fælles borgere. 

Vent...

Vi var med, da regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen besøgte APU til et møde med en lille gruppe fra psykiatrien og Gladsaxe rusmiddelcenter. Med til mødet var også en brugerrepræsentant, som fortalte om, hvordan hun har oplevet behandlingstilbuddet hos APU.

Fredag den 29. maj fik Sophie Hæstorp til at begynde med en rundvisning i APU's lokaler på PC Stolpegård, og derefter holdt ambulatorieleder af APU, Morten Kistrup, oplæg om APU.


Rundvisning på PC Stolpegård.


Selv om behandlingen af borgere med dobbeltdiagnoser er opdelt i sektorer, så hænger problemerne ofte sammen for det enkelte menneske, og misbruget har en funktion. Men der er risiko for, at behandlingen bliver adskilt og usammenhængende, fordi den både foregår i kommunalt regi og i psykiatrien.


Morten Kistrup, ambulatorieleder, fortæller om behandlingen hos APU.


Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) startede i oktober 2017, og blev etableret som en modelcelle. En modelcelle er en måde at arbejde med systematiske, løbende forbedringer.

- Modellen er også en model for koordineret, tværsektorielt samarbejde. Vi har ikke gjort det her alene, tværtimod, vi har arbejdet sammen fra starten af om konceptudvikling, målgruppebeskrivelse mm., og i dag er syv kommunale rusmiddelcentre med som samarbejdspartnere, fortæller Morten Kistrup, ambulatorieleder APU.

 

Det er en lille gruppe på otte deltagere i rummet og en enkelt på Skype. Deltagerne er med fra psykiatrien og et rusmiddelcenter samt regionsrådsformand Sophie Hæstorp og Line Vyk, som er brugerrepræsentant.

 

Det tværsektorielle samarbejde optager også Sophie Hæstorp:

- Vi har hele tiden vidst, at hvis vi skal hjælpe et menneske, skal vi se på det hele menneske. Og det kræver, at vi samarbejder på tværs. Både når det handler om fx uddannelse eller som i det her tilfælde misbrug. Vi bliver nødt til at se, hvad det er for en rolle, misbruget spiller. APU er et fantastisk eksempel på, at det kan lykkes, hvis vi samarbejder og tilpasser behandlingen til borgeren, siger Sophie Hæstorp, regionsrådsformand.


Anne Hertz (tv), vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri og Sophie Hæstorp, regionsrådsformand.

 

APU's fornemmeste opgave er at sikre sammenhængende behandling for patienter med dobbeltdiagnose.

- Vi arbejder meget sammen med brugerne og prøver at forstå sammenhængen mellem den psykiske lidelse og rusmiddelproblematikken, og hvorfor deres misbrug opstår. Patienterne har brug for håb, viden og nye værktøjer til at gøre noget andet end fx at bruge rusmidler, fortæller Morten Kistrup.

 
Morten Kistrup, ambulatorieleder af APU, fortæller om konceptet for en modelcelle. Jens Normand, kvalitets- og forbedringschef (th).

 

Virker behandlingen hos APU?

Hos APU arbejder de evidensbaseret. De har foretaget målinger fra den allerførste dag på faktorer som recovery, trivsel og symptomer. Selv om det ikke er de endelige resultater endnu, kan de se, at det virker til, at tendensen er, at patienterne rykker sig en kategori op. Og det er et anerkendt succeskriterie i psykoterapi. APU måler ved start og slut og ved follow up efter tre måneder.

- Det taler ind i at arbejde recoveryorienteret i praksis. Mange af dem, vi behandler, har mistet håbet om at få det bedre. Så bare det at sige, at vi arbejder evidensbaseret, og at der er en mulighed for, at de kan få det bedre, det gør en forskel, siger Morten Kistrup, ambulatorieleder af APU.

Sophie Hæstorp er interesseret i at høre, om det er samme billede, der viser sig hos rusmiddelbehandlingen, og centerleder i Gladsaxe Rusmiddelcenter Karen Rude fortæller, at APU har gjort en forskel for deres borgere:

- Vi ser hos os, at der er en psykiatrisk udfordring hos omkring 75 procent af de borgere, der henvender sig om behandling. APU er virkelig et tilbud, der har manglet. En udfordring hos os har været, at borgerne har fået det værre i takt med, at vi lykkes med vores arbejde – men at der ikke har været et tilbud i regionen, der har ville tage dem i behandling, før vi var færdige med vores arbejde. Det har betydet, at borgerne er blevet tabt mellem de forskellige tilbud. Virker det så? Ja. Vi måler også ved start og slut og efter seks og 12 måneder. På den måde kan vi i fællesskab følge borgerne i længere tid, og de to sektorer understøtter hinanden i opfølgningen på, om indsatsen virker. Vi kan spille hinanden gode. Jeg synes, det er et virkelig godt samarbejde, fortæller Karen Rude, centerleder i Gladsaxe Rusmiddelcenter.


Karen Rude, centerleder i Gladsaxe Rusmiddelcenter, er med på Skype til dagens møde.

 

Patienterne er glade for behandlingen i APU

For deltagerne rundt om bordet er det velkendt, at mange af deres fælles patienter føler skam ved at have et misbrug.

- Det er nemmere for patienterne, når de har været tilknyttet APU, for så er det set i det lys, ikke deres egen skyld, og det er mere accepteret. Det har betydet meget for vores borgere, som har følt, at det er virksomt. Der er skabt en ny fortælling. Vi har været det vikarierende håb for de borgere, der næsten havde givet op inden, fortæller Vibeke Maigaard, psykolog i Gladsaxe Rusmiddelcenter.


Line Vyk (tv), brugerrepræsentant, Vibeke Maigaard, psykolog i Gladsaxe Rusmiddelcenter og Karen Aage, psykolog, PC Stolpegård.

 

Line Vyk har selv haft misbrug tæt inde på livet og kan nikke genkendende til den stigmatisering, der er forbundet med det. Line sidder også med i styregruppen for modelcellen og har bl.a. bidraget med et vigtigt input om, at det er rart for borgerne fysisk at adskille psykiatri og rusmiddelbehandling, så det foregår på to forskellige adresser, mens behandlingen hænger sammen, og der er tæt kontakt mellem rusmiddelcenteret og psykiatrien. 


Line Vyk fortæller Sophie Hæstorp, hvordan hun har oplevet behandlingen hos APU.

- Jeg fortæller stort set alle, at jeg er tilknyttet psykiatrien, mens det er de færreste, der får at vide, at jeg har gået i Brydehuset (rusmiddelcenter i Ballerup Kommune, red.). Og jeg har profiteret mere af behandlingen i rusmiddelcenteret, efter jeg havde været i APU, fortæller Line Vyk, brugerrepræsentant.

 

Forskellige kulturer i kommune og region udfordrer samarbejdet

Der er ingen tvivl om, at APU er et godt eksempel på, hvordan det er lykkedes at samarbejde på tværs af kommune og region og sætte patienten i centrum. Men det har også været benhårdt arbejde at starte en helt ny modelcelle op og udvikle konceptet fra bunden, samtidig med at et nyt samarbejde skulle etableres.

- Vi sætter patienten i centrum. Omdrejningspunktet er, hvordan laver vi den bedste behandling for de borgere, vi er fælles om. Jeg vil også gerne rose regionen for at tage os med fra starten af. Hvis vi skal lave et godt tilbud til de her mennesker, så bruger vi det, der virker, og lægger diskussionen om det er region eller kommune, der er 'bedst', til side, siger Karen Rude, centerleder i Gladsaxe Rusmiddelcenter.

 

Morten Kistrup er enig, men fortæller samtidig, at de forskellige kulturer, som de har båret ind i projektet, har udfordret samarbejdsevnerne:

- Vi mødes om en fælles værdi. Vi ved, hvor sårbart det er at have dobbeltdiagnose, og at der desværre kan være risiko for at falde mellem to stole. Men det stiller også store krav til samarbejdsevner, at vi kommer fra forskellige kulturer i kommunen og regionen, siger Morten Kistrup, ambulatorieleder af APU.

 

Sophie Hæstorp har forståelse for, at APU's forskellige fagligheder har krævet, at alle har gået ind i samarbejdet med respekt for hinanden:

- APU er et kærkomment behandlingstilbud. Når jeg er her nu, tænker jeg, hvorfor har vi ikke gjort det før? Men kan godt se, at det kræver respekt for hinandens fagligheder. En gensidig respekt for, hvad man kan i psykiatrien og i rusmiddelbehandlingen, for det er forskellige kompetencer. Det er kun sundt, at man bliver klogere på hinanden og fordomsfri. Det er nemt at sige, at man er det, men det er i mødet med andre, at man bliver det, tilslutter Sophie Hæstorp, regionsrådsformand.


Per Sørensen, Centerchef på PC Stolpegård (tv), Anne Hertz, Sophie Hæstorp, Line Vyk og Vibeke Maigaard.


Næste skridt for APU

APU vil gerne imødekomme nærhedsprincippet og komme ud og møde borgerne, der hvor de er. APU tog derfor hul på at udbrede modelcellen med en udekørende version af modellen i marts. Timingen ramlede sammen med Covid-19, og derfor er det for tidligt at sige noget om, hvordan det går med den udekørende model. Behandlingsmodellen skal afprøves i samarbejde med Brøndby Kommune, hvor det udekørende team med to fuldtidsklinikere og en læge (otte timer pr. uge) skal behandle patienterne med psykoterapi i deres nærområde. Planen er at inddrage flere kommunale rusmiddelcentre i Albertslund, Rødovre, Ishøj/Vallensbæk i mindre omfang fra slutningen af 2020.

- Vi kunne godt tænke os at udbrede denne måde at arbejde på og tilbyde koordineret hjælp til borgerne. Vi er et sted nu, hvor vi er nødt til at få tilført flere ressourcer for at kunne nå alle kommuner og alle borgere med behov, siger Anne Hertz, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri.

 

- Jeg synes, det er spændende og interessant, at I fra starten af har tænkt skalering ind. Det her er i udgangspunktet tænkt som en model, der kan virke alle steder, konstaterer Sophie Hæstorp, regionsrådsformand.  

 

Kære kommende bruger i APU

Morten Kistrup runder mødet af med at læse et brev op, som er skrevet af to tidligere brugere i APU til alle kommende brugere af behandlingstilbuddet.

- Hvis du går ind i det her med alt, hvad du har, vil du gå herfra som den stærkeste version af dig selv, sådan slutter brevet.

- Det var da en perfekt afslutning. APU er et opgør med tanken om, at "vi kan ikke behandle dig, hvis du har et samtidig misbrug". APU viser, at der er håb for patienter med dobbeltdiagnose, afslutter Sophie Hæstorp, regionsrådsformand.


Nye brugere i APU bliver budt velkommen med et brev skrevet af tidligere brugere, som indgyder til håb.

 


GRÅ BOKS HVAD ER EN MODELCELLE?

En modelcelle:
  • Er en forbedringsmetode til at udvikle et koncept fra grunden gennem en systematisk proces med planlægning, afprøvning, evaluering og tilpasning/forankring med løbende forbedringer
  • Er et repræsentativt 'testcenter', hvor man kan afprøve ideer og koncepter i en miniudgave af processen uden at forstyrre den daglige drift
  • Bruges til at udvikle og sprede nye metoder til resten af organisationen


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor