Der forskes også i COVID-19 i psykiatrien

Flere forskere er i gang med at forske i corona. Forskningsprojekterne har bred variation med forskellige målgrupper: hospitalsansatte, mennesker med psykisk sygdom, misbrugsproblemer og hjemløse samt patienter med debuterende psykose eller førstegangsdepression.
Vent...

Hvordan ser forholdet mellem smitte og immunisering ud blandt hospitalsansatte? Hvordan kan man monitorere udbredelse blandt mennesker med psykisk sygdom, misbrugsproblemer og hjemløse? Hvilken sammenhæng kan eventuelt påvises ved studier af neurologiske og psykiatriske komplikationer? Hvilken betydning har COVID-19 for stress, ensomhed og frygt for udvikling af psykisk sygdom? Kan der påvises immunologisk forandring hos patienter med debuterende psykose eller førstegangsdepression?

Spændvidden i forskningsprojekterne er stor, og studierne foretages typisk i et tværgående samarbejde – nogle endda i nationalt eller nordisk samarbejde – og flere af vores forskere i Region Hovedstadens Psykiatri er derfor involveret i at skabe større indsigt i COVID-19's relation til psykisk sygdom. Og endnu flere forskningsprojekter er på vej.

Læs mere på forskningshjemmesiden

På Region Hovedstadens Psykiatris forskningshjemmeside kan du finde udvalgte forskningsprojekter og læse mere om de fem aktuelle forskningsprojekter med relation til COVID-19 og psykisk sygdom.

Nogle projekter er nationale, men andre gennemføres i samarbejde med internationale partnere. Tre af projekterne har opnået ekstern finansiering fra fx hhv. Novo Nordisk fonden og Lundbeckfonden.

Neurologiske og psykiatriske komplikationer ved COVID-19 – forekomst og sygdomsmekanismer

Michael Benros, professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet og forskningsleder ved Psykiatrisk Center København samt klinisk forskningslektor Daniel Kondziella fra Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, er i øjeblikket i færd med at studere neurologiske og psykiatriske komplikationer ved COVID-19 ved at se på forekomster og sygdomsmekanismer.

På baggrund af nationale registre undersøges den nationale forekomst af neurologiske og psykiatriske sundhedsbyrder ved COVID-19-infektioner i Danmark, inklusive senfølgerne. Resultaterne fra undersøgelsen kan være med til at gøre os klogere på den påvirkning COVID-19 har på hjernen, så man på sigt bedre kan forebygge og behandle komplikationer og senskader, som virussen kan medføre.

- Vi undersøger sygdomsmekanismer for COVID-19 og potentialet for virusset til at invadere hjernen. Vi måler relevante nervecelleantistoffer, betændelsesmarkører og virusgenetisk materiale ved hjælp af blodprøver og rygmarvsvæske (cerebrospinalvæsken) fra deltagere i projektet. Vi er kommet godt fra start og de første patienter er allerede blevet inkluderet i studiet, som involverer nationale samarbejder, siger Michael Benros.

The Nordic Psychiatric COVID-19 Consortium (Psych_COVID-19)

Professor Thomas Werge fra Psykiatrisk Center Sct. Hans er en af de ansvarlige for det store nordiske studie 'The Nordic Psychiatric COVID-19 Consortium (Psych_COVID-19)'. Her kortlægges det, hvordan COVID-19-pandemien afføder en oplevelse af stress, ensomhed og frygt for udvikling af psykisk sygdom i samspil med det enkelte menneskes socioøkonomiske situation, psykiske historik samt familiære og arvelige disposition, og om det påvirker udvikling af psykisk sygdom. 

Projektet gennemføres i Danmark som en del af det Danske Bloddonor Studie, og titusinder danske bloddonorer forventes at besvare spørgeskemaet. Samlet set er ambitionen, at flere hundrede tusinde vil deltage i det nordiske projekt.

- Man kan tænke på COVID-19-pandemien, som det største naturlige "forsøg" inden for psykiatri siden anden verdenskrig, hvor mennesker over det meste af verden er blevet udsat for en voldsom og relativt ensartet form for stress. Da stress er en risikofaktor for psykisk sygdom, giver COVID-19 pandemien mulighed for at undersøge, hvordan vores livsvilkår påvirker os mennesker forskelligt, fortæller Thomas Werge.

- Med projektet ønsker vi at få en forståelse af forskelligheden i psykisk sårbarhed, og hvordan den individuelle sårbarhed spiller sammen med ydre forhold, for i befolkningen er reaktionen såvel som effekten af en ydre stressfaktor meget forskellig, slutter han.

Du kan læse mere om The Nordic Psychiatric COVID-19 Consortium-(Psych_COVID-19) her.

PSYCH-FLAME studiet

Michael Benros er også med i et forskningsprojekt, som Psykiatrisk Center København står bag. Studiet kaldes 'PSYCH-FLAME', og her undersøges deltagerne også for SARS-CoV-2 med fokus på at belyse forekomsten af autoantistoffer, infektioner og andre immunologiske forandringer i rygmarvsvæske og blod fra patienter med debut af skizofreni eller depression, som et led i forklaringen på udvikling og forløb af psykiatriske symptomer.

- Det er et af de mest omfattende og detaljerede undersøgelser af psykose og depression til dato, fortæller Michael Benros, der er projektansvarlig for PSYCH-FLAME-studiet.

På forskningshjemmesiden kan du også læse mere om forskningsprojekterne vedrørende smitte og immunisering af hospitalsansatte for COVID-19 og monitorering af udbredelsen af COVID-19 i udsatte grupper med fokus på mennesker med psykisk sygdom, alkohol- og stofmisbrug samt hjemløse – klik på linkene for at læse mere.


Regional taskforce koordinerer forskning i COVID-19

I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder tæt sammen med de øvrige hospitaler og Region Hovedstaden, hvor en fælles taskforce forsøger at koordinere forskning i COVID-19 og coronavirus.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor