​​​​

Det nye Bispebjerg tænker kunst ind fra starten

​En kunststrategi for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg skal sikre, at det kommende hospitalsbyggeri på Bispebjerg integrerer kunsten i byggeprocessen fra starten. Projektgruppen ønsker at prioritere kunsten højt, og et kunstudvalg skal sikre høj kvalitet.

 

Projektleder Tine Hancock. Foto: Karen Grønkjær

"Forestil dig, at du fra det grønne område foran hospitalet træder ind i en foyer, der får dig til at spærre øjnene op. Arkitektur og kunst går op i en højere enhed. For en stund glemmer du, hvor du er," siger projektleder hos Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Tine Hancock.

Det er politisk bestemt, at alle hospitalsbyggerier medfinansieret af staten, hvor håndværkerregningen overstiger én million kroner, skal bruge 1 pct. af byggesummen på kunst. Og på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg bliver kunsten ikke bare et supplement til byggeriet, men derimod en del af processen fra starten. Derfor er der udarbejdet en strategi for, hvordan det skal ske.

"En strategi er vigtig, for at få det fulde ud af kunstværkerne i deres forskellige perspektiver og former. Kunsten skal være med til at skabe ro og fordybelse, men i andre tilfælde pirre nysgerrigheden eller fungere som en distraktion fra patientrollen," uddyber Tine Hancock.

Kunst gør en forskel for patienter og medarbejdere
Over de senere årtier har evidensbaseret design, kunst og helbredende arkitektur vist, at patienter bliver tryggere, udviser mindre angst, og at deres behov for medicin falder under indlæggelse på hospitaler, hvis de er omgivet af blandt andet grønne områder eller kunst. Denne tilgang til hospitalskunst ønsker Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg derfor at videreføre.

"Konkret betyder det, at hvis patienten kan se på noget rart og genkendeligt, kan det fungere som en modpol til den ellers sterile hospitalsverden. Og ikke nok med at kunsten kan forbedre forholdene for patienterne, den kan også bruges for de pårørende som vejviser, samlingspunkt eller mødested," siger Tine Hancock.

I kunststrategien anbefales det at nedsætte et kunstudvalg bestående af mange forskellige faggrupper. Det kunne eksempelvis være repræsentanter fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs byggeorganisation, medarbejderrepræsentanter, kunstnere og arkitekter.
Visionen er, at de kunstnere, der skal være med til at forny hospitalets fysiske rammer skal indgå i et tæt samarbejde med arkitekter og landskabsarkitekter og skabe stedsspecifik kunst. Kunsten skal tænkes ind i de rammer og de historier, et hospital hver dag skaber på godt og ondt.

Tidlig involvering af kunstnere
I Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg planlægges 16 forskellige kunstprojekter, som bliver en blanding af primært bygningsintegreret-, og landskabskunst.

"Der vil blive tænkt over, hvilken kunst der passer til henholdsvis hospitalet og psykiatrien. Man skal ikke være bange for kunsten, men der er selvfølgelig visse hensyn at tage. Kunsten må ikke være til fare for patienterne, hvilket i praksis betyder, at kunstværkerne hos psykiatrien ikke må have skarpe genstande eller være potentielt ophidsende for patienternes sindstilstand," forklarer Tine Hancock.


Mangfoldig kunst med mange aktører
Tine Hancock glæder sig til at komme videre i processen:

"Over de næste par år begynder processen for alvor at tage fart, og selvom byggeperioden ligger et stykke ude i fremtiden, bliver det for alvor spændende i de kommende år. At udforme og skabe kunst i overensstemmelse med strategien bliver en konstant balance mellem, hvad der er realistisk, og hvad der er ønsket," siger projektlederen.​
​​

Redaktør