Drømme og muligheder for retslige patienter

​Kompetencecenter for Retspsykiatri har netop udgivet rapporten ”Drømme & Muligheder. Hvad er betydningsfuldt i retspsykiatriske pleje-, behandlings- og rehabiliteringsforløb? Hvad har værdi for patienterne?”. Den bibringer ny viden om retspsykiatriske patienters perspektiver, oplevelser, drømme og håb gennem 50 interviews med patienter med en retslig foranstaltning. 

Rapporten giver en unik og detaljeret indsigt i patienternes erfaringer med pleje, behandling og rehabilitering og bidrager til en forståelse af, hvad der kan være værdifuldt og hjælpsomt i patientforløb, når de rammesættes af en retslig foranstaltning.

"Viden om hvordan psykiatriske patienter selv ser på det at være idømt en psykiatrisk særforanstaltning, og på deres situation og forløb i psykiatrien i det hele taget, har indtil nu været meget begrænset. Der har igennem de sidste 20 år været en voldsom vækst i antallet af retspsykiatriske patienter i Danmark, men der er påfaldende videnshuller på en lang række områder i forhold til den retspsykiatriske patientpopulation", siger Jette Møllerhøj, seniorforsker og leder af Kompetencecenter for Retspsykiatri.

"De interviewede retspsykiatriske patienter er tydelige i forhold til, hvad der, baseret på deres erfaring, er vigtigt at fokusere på i retspsykiatriske behandlingsforløb, og hvad der kan blive bedre. Patienterne understreger betydningen af, at personalet har en respektfuld og empatisk tilgang til patienterne; at der er behov for mere kommunikation mellem patienter og forskellige faggrupper af personale; at der er lydhørhed i forhold til justering af medicin, og at der er behov for flere aktivitetstilbud under såvel korte som længerevarende indlæggelser", siger Liv Os Stølan, kriminolog og projektleder.

Hent rapporten herRedaktør