Drastisk fald i ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden

En koncentreret indsats har fjernet de lange ventetider og reduceret antallet af ventende børn og unge. I 2012 bliver det endnu bedre.
Børn og unge, som måske har psykiske problemer, skal undersøges så hurtigt som muligt, så en eventuel diagnose kan stilles, og behandlingen kan gå i gang.​

Halvering af ventelister

Derfor er det glædeligt at konstatere, at ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden er hastigt faldende. Sommeren 2010 stod der 770 børn og unge på ventelister til den første undersøgelse eller behandling. Den seneste opgørelse fra oktober måned viser nu, at det tal er reduceret til 418 – altså næsten en halvering på lidt over et år.

Særlig den andel der venter mere end to måneder er i perioden nedbragt med 60 procent fra 326 børn og unge til 131, og de meget lange ventetider er nu helt væk.

Flere penge og prioriteret indsats

Baggrunden er Folketingets tilførsel af penge, personalets store indsats og regionsrådets prioritering af området.

- Det er et rigtig godt resultat for de børn og unge, der måske har psykiske problemer. For når begyndelsen af behandlingen trækkes unødvendigt i langdrag, så siger al evidens, at sygdomsforløbet forværres. Derfor må og skal vi sætte hurtigt ind, siger Arly Eskildsen (SF), formand for Psykiatri- og handicapudvalget i Region Hovedstaden.

LEAN har hjulpet

En vigtig faktor for det store fald i ventelisterne er også personalet på de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre i regionen.

Her har medarbejderne taget LEAN-metoder i brug og arbejdet med nye rutiner og ændrede arbejdsformer i dagligdagen.

Endnu kortere ventetid næste år

Til næste år trykkes ventetiden endnu mere nedad. I Region Hovedstadens budget 2012 tilføres børne- og ungdomspsykiatrien ekstra 12 millioner kroner til udvidelse af kapaciteten, ekstra akutte sengepladser og ADHD-telefonrådgivning. Senest ved udgangen af 2012 vil ingen børn og unge derfor komme til at vente mere end to måneder.

- Det er et kæmpe fremskridt for psykiatrien. De lange ventetider har længe været en skamplet, og indsatsen vil betale sig på den lange bane i form af færre alvorlige psykiske sygdomsforløb, færre genindlæggelser, færre retspsykiatriske patienter og øget helbredelse og rehabilitering, siger Arly Eskildsen.

Redaktør