Efteruddannelse i Psykiatrien

Uddannelse og kompetenceudvikling står højt på dagsordenen i Region Hovedstadens Psykiatri
Hermed udgiver Psykiatrien et samlet kursuskatalog.

Kursuskataloget er tænkt som en mulighed for,
at ledere og medarbejdere kan danne sig et overblik over de uddannelsesaktiviteter, Psykiatriens Uddannelsescenter udbyder i efteråret 2008.

I Kursuskataloget kan man finde
  • De uddannelsesaktiviteter Uddannelsescentret udbyder
  • Supplerende oplysninger om de enkelte kurser, eksempelvis hvor kurserne afholdes
  • Ekstra kurser udbudt fra Uddannelsescentret, centrene, tilbuddene eller andre interne eller eksterne udbydere.

Om Psykiatriens Uddannelsescenter

Målet for Uddannelsescentret er at sikre, at relevante uddannelsesmæssigt behov tilgodeses. Aktiviteterne skal medvirke til at skabe grundlag
for en ledelsesmæssig styring, således at centrene og tilbuddene har kvalificerede og kompetente medarbejdere, der leverer psykiatriske og sociale ydelser af faglig høj kvalitet - fra forordet, underskrevet af Psykiatridirektør Martin Lund.

Redaktør