En buket af nye specialsygeplejersker

​Torsdag d. 21. juni fik 38 færdigudannede specialsygeplejersker fra Region Hovedstadens Psykaitri deres eksamensbevis.

Vent...

specialuddannede gruppe billede.jpg

​- I har diskuteret, skabt helt særlige læringsrum, stillet kritiske spørgsmål, og I har vist, at I virkelig VIL psykiatrisk sygepleje på et meget højt niveau.                 

Sådan sagde uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen til 38 sygeplejersker fra Region Hovedstadens Psykiatri torsdag eftermiddag. Anledningen var, at de netop har færdiggjort specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje, og det blev fejret med en reception, der blev afholdt i de smukke omgivelser på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje skal afspejle den aktuelle kliniske praksis i psykiatrien. Uddannelsen sker igennem et års fuldtidsstudie, og den klæder kandidaterne på til at håndtere arbejdssituationer i klinikken, der er særlig komplekse og uforudsigelige. Derfor er omfattende teoretisk viden sammen med yderligere kliniske færdigheder en stor del af et intenst uddannelsesforløb, som kandidaten selv har været med til at designe i samarbejde med den klinik, man i forvejen arbejder på.

Kandidaterne fik overrakt deres eksamensbevis torsdag eftermiddag, hvor de også blev ønsket tillykke af vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Anne Hertz:

- I har nu uddannet jer længere ind i praksis. En praksis som er i en positiv udvikling, og en praksis man ikke kan lade være med at blive draget af. I Region Hovedstaden Psykiatri har vi blandt andet sat retning for at udvikle en recovery-orienteret psykiatri. Værdier som selvbestemmelse, inklusion og ægte brugerdeltagelse er det naturlige udgangspunkt for det daglige arbejde med og for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

Sagde Anne Hertz blandt andet i sin tale

specialuddannede sal_1.jpg

Dagen var også anledning, for de nyudnævnte kandidater til at præsentere noget af den nyeste viden inden for psykiatrisk sygepleje. Viden som de nu skal tage med tilbage i klinikken, for som Anne Hertz sagde:

- Brug den nye kundskab og klogskab I har erhvervet jer sammen til at gøre noget godt for andre - til at gøre sygeplejen endnu bedre for flere mennesker.

En opfordring der blev givet videre af Ina Mie Rasmussen:

- Drik bobler med hinanden. Glem sliddet. Og gå ud i livet og gør det, I har bevist, I er så dygtige til. Vær stolte over alt det gode, I kommer til at bidrage med i psykiatrien.

Uddannelsens læringsudbytte


Specialsygeplejersker i psykiatrisk sygepleje har efter afsluttet uddannelse opnået følgende læringsudbytte:

Viden:

Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til klinisk psykiatrisk sygepleje.

Kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over udvalgte fagområders viden samt kunne identificere kliniske problemstillinger relateret til den psykiatriske sygepleje.

Færdigheder

Kan mestre udvalgte videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for klinisk psykiatrisk sygepleje.

Kan vurdere og vælge blandt udvalgte fagområders videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje

Kan formidle udvalgt forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje.

Kompetencer

Kan håndtere arbejdssituationer der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt, tværfagligt, -professionelt og -sektorielt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor