En moderne retspsykiatri på internationalt niveau

Seks spændende bud på de fysiske rammer til fremtidens retspsykiatri i Region Hovedstaden bliver lige nu vurderet af en bedømmelseskomité. Buddene er del af fase 1 i projektkonkurrencen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans.

"Det er et historisk projekt, vi nu skyder i gang. Der er ikke bygget nyt til retspsykiatriske patienter i Danmark i mange år " siger formand for bedømmelseskomiteen Arly Eskildsen (SF).
 
I bedømmelseskomiteen sidder fem politikere fra Regionsrådet og tre fagdommere foruden Arly Eskildsen, der fortsætter:

” Med projektet vil vi skabe helt nye vilkår for nogle af de patienter, der har det allersværest i vores samfund. Det er vores vision at skabe et modelcenter for retspsykiatri på internationalt niveau og det er vores mål at sikre højt kvalificerede og fremtidssikrede behandlingsrammer.”

Planerne for det kommende byggeri tager udgangspunkt i visioner om en tæt sammenhæng mellem de organisatoriske og fysiske rammer og visionerne for behandling i fremtidens retspsykiatri.

”Et vigtigt element i vurderingen af de modtagne bud er, at sikre projektets visioner om at nytænke behandling og organisering på det retspsykiatriske område, så Psykiatrisk Center Sct. Hans kan blive førende inden for behandling af retspsykiatriske patienter i Danmark”, fortæller Martin Lund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri.

Byggeprojektet

Byggeprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans er realiseret på baggrund af en bevilling på 550 mio. kr., fordelt 40/60 fra hhv. Region Hovedstaden og Statens Kvalitetsfond.


”Bylandskab” af Harald Martin Larsen (1878 – 1955). Indlagt på Sct. Hans Hospital fra 1918 og frem til sin død.

Projektet indebærer 25.000 m² nybyggeri og etablering af 126 nye sengepladser ved Psykiatrisk Center Sct. Hans, der i fremtiden vil danne ramme om en specialiseret, moderne retspsykiatri for hele Region Hovedstaden. Byggeriet sættes i gang i 2015 og forventes at stå færdigt i 2018.

Projektkonkurrencen

De seks totalrådgiverteams, der deltager i projektkonkurrencens fase 1, har siden august 2012 arbejdet med deres forslag til Ny Retspsykiatri Sct. Hans. De seks teams er:

  • Aarhus arkitekterne A/S
  • Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S
  • Arkitema Architects K/S
  • KHR arkitekter A/S
  • Konsortiet KARLSSON VLA
  • White arkitekter A/S

Deadline for indlevering af materiale var den 16. november 2012 og det første møde i dommerkomiteen den 5. december.


Det kommende 25.000 m² nybyggeri på Psykiatrisk Center Sct. Hans skal ligge i forbindelse med nuværende byggeri og tæt på fjordlandskab.

Som del af konkurrencedeltagernes forslag er bl.a. udarbejdet en arbejdsmodel, der viser bygningsmoduler og terræn. Modellerne bidrager til en overordnet forståelse af den bygningsmæssige indpasning i terrænet, og indgår i dommerkomiteens kommende vurderinger.

Mellem et og tre forslag vil blive indstillet til at gå videre i projektkonkurrencens fase 2.

Vinderprojekterne i fase 1 præsenteres onsdag den 30. januar 2013. Den endelige vinder af byggeprojektet udpeges i sommeren 2013.​

Redaktør