En smuk have, der inviterer til aktivitet

​I den ene ende dominerer lyden af de rytmiske dunk fra en basketball. I den modsatte ende er der plads til fuglekvidder og rislende vand. Træningshaven på Psykiatrisk Center Frederiksberg stimulerer alle sanser.

​Den 24. maj blev den nye træningshave på Psykiatrisk Center Frederiksberg officielt indviet. Haven er et tilbud til alle patienter på centeret – ambulante som indlagt, unge som ældre – og fra både det intensive afsnit og de åbne. 

Der er tale om en både smuk og funktionel have. Den er bygget op i områder, som nok hænger sammen, men også har mange muligheder: Der er et område, som er dedikeret til opvarmning, en multibane til boldspil, og et område til fysisk aktivitet, hvor både styrken og balancen bliver udfordret. Og der er et stilleområder med bl.a. japansk have og rislende vand."Haven er blevet til i samarbejde mellem personale, arkitekter, gartner og patienter. Det har været vigtigt for at skabe en smuk have, som er en nydelse af være i. Men det skal først og fremmest være en have, som patienterne i sidste ende har lyst til at bruge aktivt. Derfor har patienterne været med på studieture rundt i fire andre anlæg i københavnsområdet og efterfølgende har de givet deres vigtige input til udformningen," forklarer ledende terapeut og ansvarlig for haveprojektet Lotte Lenike.

Både fysiske og psykiske gevinster
Haven skal fremme fysisk aktivitet hos patienterne ud fra tanken om, at fysisk aktivitet også giver et bedre psykisk velbefindende. Desuden skal haven være med til at forebygge overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme. Og endelig er tanken, at aktiviteterne i haven kan være med til at forebygge konflikter og voldsepisoder, som i sidste ende kan munde ud i anvendelse af tvang.

"Psykisk sygdom medfører ofte nedsat selvtillid, træthed og en tendens til at isolere sig. Det kan fysisk aktivitet i inspirerende omgivelser være med til at lave om på: Det kan være med til at styrke patienternes selvtillid og dæmpe deres uro og angst," siger Lotte Lenike.​

Men også den fysiske gevinst kan vise sig markant. Nogle psykisk syge patienter har nemlig en markant større forekomst af overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme end gennemsnittet. Derfor er det vigtigt at sørge for gode rammer til fysisk aktivitet.​


Stilleområde til fordybelse
"Haven indeholder også områder, som skal stimulere sanserne. Der er en japansk have og andre områder, hvor duft- og synsindtryk fra blomster og andre planter sammen med det rislende vand og fuglesang gerne skulle skabe ro og give mulighed for fordybelse," fortsætter Lotte Lenike.

Haven er blevet til på initiativ af centerchef Kristen Kistrup. Anlægsarbejdet er finansieret af Region Hovedstaden, og arbejdet er udført i samarbejde med Peter Holst Arkitektur og Landskab, som har stor erfaring med lignende projekter andre steder i landet.


Redaktør