Er du pårørende til et menneske med psykisk sygdom?

Er du pårørende til et menneske med psykisk sygdom, kan du spille en vigtig rolle i behandlingen.
Pårørende til mennesker med psykisk sygdom er vigtige personer både for patienten og for behandlere.

I Region Hovedstadens Psykiatri vil vi meget gerne inddrage de pårørende i behandlingen af patienten. Som udgangspunkt opfordrer vi altid patienten til at inddrage pårørende i behandlingen. Men det er patientens egen beslutning, hvem der skal inddrages i behandlingen og i hvilket omfang.

Information til pårørende

Region Hovedstadens Psykiatri har samlet en række informationer til pårørende. Informationerne finder du i to pjecer, som henvender sig til pårørende i henholdsvis voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Du finder pjecerne og yderligere infor​mation om, hvordan pårørende inddrages i Region Hovedstadens Psykiatri her.

Redaktør