Et skridt videre - konference om rehabilitering og recovery

Region Hovedstadens Psykiatri afholder i samarbejde med foreningen Det sociale netværk en stor konference om rehabilitering og recovery i Øksnehallen d. 14.-15. maj 2012.
Formålet med konferencen er at udforske muligheden for at forene den faglige viden i psykiatrien med brugernes ekspertise på eget liv. Eller med andre ord – at undersøge, hvordan evidensbaseret behandling kan være recovery-orienteret.

Konferencen retter sig mod medarbejdere i psykiatrien samt brugere og pårørende. Konferencen indledes med et oplæg ved den amerikanske recoveryekspert, cand.psyk. og Ph.d., Patricia Deegan

Læs mere om konferencen på www.psykiatri-regionh.dk/recoverykonference
​​​​
Redaktør