Faglig festival i det fri

62 sygeplejestuderende var i august inviteret til sommerskole i Psykiatrien. Engagement og humør var højt under blafrende teltdug.Se billeder her.

Region Hovedstadens Psykiatri vil gerne vise og fortælle, hvad psykiatri og psykisk sygdom er.

Under blafrende teltdug på markerne omkring Psykiatrisk Center Sct. Hans samledes 62 engagerede og glade sygeplejestuderende derfor i  tre dage for at høre oplæg fra både patienter, plejere og behandlere.

"Et af formålene med at tage på sommerskole er at opbygge gode relationer til andre studerende og høre deres erfaringer med psykiatri", fortæller Kristine, som selv kan dele ud af erfaringer fra to lærerige praktikophold på Psykiatrisk Center København.


Kirstine og Kristine


Oplæg og diskussion


Picnic og drøftelser


Lin og Kirstine


Teltpladsen

Redaktør