Faglig nysgerrighed og stort engagement ved Forskningsdagen 2021 i Region Hovedstadens Psykiatri

​Forskningsdagen viste med al tydelighed, at koblingen mellem forskning og klinisk praksis har stor betydning for kvaliteten af behandling. Medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri mødtes på tværs af afsnit og arbejdsfelter til en dag fyldt med faglig nysgerrighed og socialt samvær.

Vent...

Vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri Ida Hageman bød velkommen ved Forskningsdagen den 29. september 2021.

Faglig nysgerrighed og glæde over at være samlet med kollegaer fyldte auditoriet på Rigshospitalet, da Ida Hageman, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri bød velkommen til forskningsdagen 2021.

De 227 tilmeldte deltagere blev præsenteret for en bred vifte af forskningsoplæg, som alle på forskellig vis pegede på veje til at skabe en bedre og mere effektiv diagnosticering og behandling af patienter. Netop forskningen er en af de uundværlige grundpiller under vores hospital, sagde Ida Hageman. 

-Det er forskningen som med sin altid undren og nysgerrighed og med grobund i videnskabelige fund stiller spørgsmål til vores eksisterende praksis. Det er gennem forskningen, at vi lærer nyt, sagde Ida Hageman.


De mange posters blev præsenteret ved posterwalks i vandrehallen foran auditoriet på Rigshospitalet. 

Hver posterudstiller gav en kort præsentation af sin poster, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål til forskerne.

Forskningsdagen binder forskning og klinisk praksis sammen

Ida Hageman benyttede lejligheden til at fortælle om den nye forskningsplan i Region Hovedstadens Psykiatri, som ventes at blive lanceret i første kvartal af 2022. 

En vigtig indsats, understregede Ida Hageman, er at fortsætte arbejdet med at binde forskningen og klinikken endnu tættere sammen og sikre, at forskningsresultater hele tiden omsættes til klinisk praksis. 

-Forskningsdagen er en af de få lejligheder, hvor vi kan samle både klinikere og forskere på tværs af hele organisationen, og hvor vi kan sætte fokus på at dele viden om de nyeste resultater og igangværende forskningsprojekter. Et sted hvor der kan udveksles konkrete erfaringer på tværs af organisationen - og inspirere til igangsættelsen af nye forskningsprojekter, fortalte Ida Hageman.

Grundet Corona-pandemien blev sidste års forskningsdag aflyst, og det kunne mærkes på de rekordmange medvirkende. I alt 27 oplægsholdere og ikke mindre end 70 posterpræsentationer var på programmet.


Vandrehallen foran auditoriet på Rigshospitalet dannede også ramme for socialt og fagligt samvær ved dagens pauser.

Priser og blomster til bedste oplæg, bedste poster og publikumsprisen 

En festlig del af forskningsdagen er også dagens afslutning med prisuddeling. Der blev uddelt blomster og priser for bedste oplæg, bedste poster og en publikumspris.

Bedste oplæg


Prisen for bedste oplæg gik til Pia Jeppesen, overlæge og ph.d., BUC (th) for studiet: A transdiagnostic approach in early intervention for common mental health problems– the Mind My Mind study. Andenpladsen gik til Andreas Hoff, overlæge og ph.d.-studerende, PCK, som præsenterede resultater fra IBBIS’ RCT mod sygemeldte med angst og depression. Tredjepladsen gik til Gunild Vulpius, reservelæge, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet (midt for) for studiet: Cerebral serotonin 4 receptor binding is positively associated with cortisol awakening response in untreated patients with depression: A Neuropharm 1 study.


Pia Jeppesen overlæge og ph.d., BUC præsenterede sin forskning fra Mind My Mind projektet, som er et samarbejde med Psykiatrifonden. Pia Jeppesen var også den stolte og glade modtager af prisen for bedste oplæg på forskningsdagen.


Pia Jeppesen overlæge og ph.d., BUC præsenterede sin forskning fra Mind My Mind projektet, som er et samarbejde med Psykiatrifonden. Pia Jeppesen modtog prisen for bedste oplæg.Andreas Hoff, overlæge og ph.d.-studerende, PCK, præsenterede resultater fra IBBIS’ RCT-studie mod sygemeldte med angst og depression. Andreas Hoff vandt andenpladsen for bedste oplæg.Gunild Vulpius, reservelæge, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet holdt oplæg baseret på sin forskning. Hun var den stolte vinder af tredjepladsen for bedste oplæg ved dagens prisuddeling.Et fagligt panel bestående af tre af Region Hovedstaden Psykiatris forskere -Marianne Melau (tv), Martin Balslev Jørgensen (midt for) og Mette Ødegaard Nielsen (th) foretog en faglig vurdering af de mundtlige oplæg. Også her blev der uddelt en pris til de tre bedste oplæg (5, 3 og 2-tusinde kroner).


Bedste poster


Ved prisen for bedste poster gik førstepladsen til Rosa Lundbye Allesøe (th) med studiet Deep learning for cross-diagnostic prediction of mental disorder diagnosis and severity using nationwide registry and genetic data. Andenpladsen for bedste poster gik til Cecilie Fitzgerald (midt for) med studiet Relative effectiveness of treatment with mood stabilisers for people with bipolar disorders on suicidal behaviour and psychiatric rehospitalisation: between- and within-individual study based on Danish register data. Tredjepladsen gik til Morgane Thomsen (tv) for projektet Muscarinic M1 receptor stimulation prevents and reverses addiction-related effects of cocaine. Posterpanelet bestod af Julie Hagstrøm, Annamaria Giraldi og Klaus Martiny. Annamaria Giraldi uddelte priser og blomster til de tre bedste posters. Priserne var en personlig præmie på henholdsvis 5, 3 og 2-tusinde kroner til henholdsvis første, anden og tredjepladsen. Her ses Rosa Lundbye Allesøe modtage blomster.

Publikumsprisen
Ida Hageman uddelte publikumsprisen ved Forskningsdagen. Julie Brandt, psykolog og ph.d.-studerende, tog glad imod blomster og præmie.

Der blev også uddelt en publikumspris på 5-tusind kroner. Her fik alle deltagere mulighed for at stemme på det oplæg, de synes var bedst. Ph.d.-oplæg var dog ikke med i afstemningen. Julie Brandt, psykolog og ph.d.-studerende, PCK præsenterede studiet Childhood trauma in children at family high risk of schizophrenia or bipolar disorder: A four-year follow-up study- The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 7 and VIA 11. Julie Brandt vandt publikumsprisen.


Tæt på deltagerne


Mathilde Søndergaard Madsen (tv) og Marie Sommer Boysen (th) var mødt op for at blive inspireret og tage ny viden med sig.


Mathilde Søndergaard Madsen er forskningsassistent i Børne og Ungdomspsykiatrien OPUS Young og uddannet læge.

Hvorfor er du kommet her i dag?

Jeg er her for at få et bedre indblik i, hvad der foregår på forskningsområdet i psykiatrien i Region Hovedstaden, og så synes jeg også, at det er helt vildt dejligt med denne vekslen i hverdagen.Til dagligt sidder jeg med udredning og patienter så det med lige at komme lidt ud og modtage undervisning og høre de mange oplæg, som bliver virkelig godt formidlet. Det er skønt, og jeg er glad for at blive opdateret på de mange forskningsfelter. 

Hvad håber du at tage med dig i dag?

Jeg håber på at få lidt inspiration til, hvor jeg kan søge endnu mere viden på forskellige områder. Jeg håber også på at få større indblik i hvor vi bevæger os hen indenfor forskningen og dermed jo også den fremtidige behandling. For jeg tænker jo, at forskningen betyder at vores behandling optimeres.

Marie Sommer Boysen er afdelingslæge på døgnafsnit for spiseforstyrrelser for børn og unge på Bispebjerg.

Hvorfor er du kommet her i dag?

Jeg har været så heldig, at min leder har givet mig lov til at rive en dag ud af kalenderen for at være afsnittets spejder her på forskningsdagen. Jeg har så lovet at give et lille resumé til de andre derhjemme om hvad der foregår. Og jeg synes bare, det er helt vildt dejligt. Jeg kan godt lide følelsen af at jeg får løftet blikket lidt. I dagligdagen er der meget drift og akutte opgaver med patienter. I dag ser vi tingene i et større perspektiv og jeg oplever at vores arbejde er del af noget større. Det er en dejlig følelse.

Hvad håber du at tage med dig i dag?

Jeg håber at få nogle enkelte pointer med mig, som vi kan bruge i vores hverdag – ny inspiration fra forskellige områder.

Tæt på ph.d.-studerendes præsentation af forskning gennem posters 


Signe Sofie Nielsen (th) og Anne Dorothee Müller (tv) – begge psykologer og ph.d.-studerende præsenterede deres forskning gennem posters. -Det er skønt at komme ud og møde kollegaer og svare på spørgsmål.


Signe Sofie Nielsen er psykolog og ph.d.-studerende i Safir projektet - et stort randomiseret studie, hvor der afprøves en familiebaseret intervention til familier, hvor den ene forælder har en psykisk lidelse.

Hvad betyder det for dig at få lov at præsentere din forskning?

Det er altid dejligt at få lov til at få noget øvelse i at præsentere sin forskning, og jeg synes jo, at det vi laver i vores projekt er helt vildt vigtigt og jo noget, som vi gerne vil have udbredt kendskabet til. Både fordi vi så kan få rekrutteret nogle flere familier som vil deltage, men jo også for generelt at få udbredt viden om forebyggende indsatser.

Hvad kunne du godt tænke dig at give dine kollegaer med i dag?

Alle skal vide, at det er nemt at henvise til os, og det er vigtigt, at vi får nogle deltagere. Til alle kollegaer som er til stede i dag og som til dagligt arbejder ude i ambulatorierne og de forskellige afsnit, vil jeg gerne sige: I kan henvise til safir projektet, hvis du møder patienter, som har børn mellem 7 og 17 år.

Hvad skal til for at man kan henvise til jer?

Vi inkluderer familier, hvor én eller begge forældre har været i kontakt med Region Hovedstadens Psykiatri indenfor det seneste år, og som har minimum et barn mellem 7 og 17 år. Vi inkluderer alle diagnosegrupper så på den måde er der ingen begrænsninger. 


Anne Dorothee Müller er psykolog og ph.d.-studerende på VIA Family projektet.

Hvad betyder det for dig at få lov at præsentere din forskning?

Det er skønt. Jeg kan godt lide at formidle. Som forsker sidder man jo meget alene, og jeg sidder lige nu og analyserer data og skriver artikel – så det er dejligt at komme ud og præsentere sin forskning og også få reaktioner og spørgsmål fra folk. 

Hvad kunne du godt tænke dig at give dine kollegaer med i dag?

Vores studie er afsluttet, og vi er nu i fuld i gang med analyse af data. Jeg kan endnu ikke præsentere så mange resultater, men jeg håber, at mine kollegaer vil interessere sig for min forskning, når den publiceres så de kender til VIA Family studiet, som handler om tidlig intervention til børn af forældre med psykisk sygdom.

Jeg håber, at børn som pårørende generelt kommer på dagsordenen alle steder. 


Laura Glahder Lindberg. Kandidat i Folkesundhedsvidenskab og ph.d.-studerende og forskningskoordinator på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri i Ballerup.


Hvad betyder det for dig at få lov at præsentere din forskning?

Jeg synes det er vigtigt, at vi forskere kommer ned fra elfenbenstårnet og ud med vores forskning. Nu hvor jeg ikke selv er kliniker og ikke selv har mulighed for at få implementeret mine fund i klinisk praksis, er det supervigtigt, at jeg sørger for løbende at formidle til andre. Jeg ville ønske, at der også var patienter til stede i dag, for det kunne også være meget relevant at henvende sig til dem og få talt med dem om vores forskning.

Hvad kunne du godt tænke dig at give dine kollegaer med i dag?

Så er det helt klart altid at huske patientinvolvering. Det er vigtigt for alle mennesker at opleve sig inddraget – og det gælder også for mennesker, som ikke kan udtrykke sig på det danske sprog og som måske har nogle helt andre forestillinger om psykisk lidelse og recovery.

Forskning viser, at der er ulighed i sundhed, og at folk med migrantbaggrund ikke får lige så gode tilbud som andre. Så det er særligt vigtigt med et inddragende patientfokus for denne gruppe.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor