Farmaceuterne kommer

Farmaceuterne kommer

​Alle akutmodtagelser i Region Hovedstadens Psykiatri får nu farmaceuter tilknyttet. Erfaringerne er positive.​

Selvom Søren Post Larsen har fået eget kontor på Psykiatrisk Center Nordsjælland, så starter dagen med morgenmøde og kaffe med de andre farmaceuter på Hillerød Hospital. Her, i apotekets åbne kontorlandskab, har han også sin egen plads. Dagen er delt mellem de to baser.

Farmaceut Søren Post Larsen vipper skærmen på den bærbare op og tjekker OPUS igennem for nye patienter, som er blevet indlagt siden i går.

- Der er flere ting, man skal være opmærksom på. Jeg tjekker det hele, men jeg har et særligt øje for de patienter der får flere end tre lægemidler, patienter med somatiske lidelser og så er jeg meget opmærksom omkring antipsykotisk medicin og benzodiazepiner. Særligt hvis de får mere end ét, siger Søren Post Larsen mens han foroverbøjet tjekker journalen på dagens første patient.


Patienten, som er inde til afrusning, har ved indlæggelsen fortalt, at han ikke bruger noget medicin. Men ofte er der alligevel noget, konstaterer Søren Post Larsen. Derfor slår han alle patienterne op i Det Fælles Medicinkort.

"Se", peger Søren Post Larsen, - der står, at han ikke får noget medicin, men det stemmer ikke overens med FMK. Han tager faktisk en del. I hvert fald på papiret. Blandt andet en hel del smertestillende medicin. Måske for de smerter han har i mellemgulvet. 

Søren noterer det ned, som er blevet udskrevet. Det fungerer som en interviewguide, når han skal tale med patienten senere på dagen.

- Vi ved jo ikke, om patienten faktisk tager det, som bliver ordineret. Jeg skal vide, hvad de har i kroppen nu, så vi kan give dem den mest optimale behandling. Jeg må bare spørge, siger Søren Post Larsen, mens han lægger computeren i tasken.

Går et spadestik dybere 
Idéen til farmaceuter på de psykiatriske afdelinger kom på en studietur til USA, hvor man så, hvordan klinisk uddannede farmaceuter indgik i hverdagen på afdelingerne. På Hillerød Hospital har farmaceuter siden 2010 haft deres gang i akutafdelingen, og det er erfaringer fra det projekt, der nu bliver brugt i psykiatrien.

- Vi ville gerne øge fokus på medicineringsområdet og dermed samlet set patientsikkerheden. I en travl hverdag i en akutmodtagelse kan det være svært at få et fuldt overblik over den samlede medicinering, og de interaktioner der kan være med medicinen. Farmaceuten har tid og ro til at gå et spadestik dybere, siger Henrik Søltoft-Jensen, klinikchef på Psykiatrisk Center Nordsjælland. 


Læs om erfaringerne fra PCN

Og det virker. 60 procent af Søren Post Larsens notater bliver brugt af lægerne, når de skriver journal. Samtidig bliver han løbende brugt som sparringspartner af både læger og sygeplejersker. Arbejdet er forankret i de akutte afdelinger, men efterhånden har funktionen også bredt sig til blandt andet ældrepsykiatrien, hvor der ofte skal tages stilling til meget komplekse medicinske problemstillinger.

Morgenmøde
Søren Post Larsen tilbagelægger hurtigt stenkastet mellem apoteket og Psykiatrisk Center Nordsjælland.

På vej ind til morgenmødet bliver han standset af en kvindelig patient, som blev indlagt et par dage før, og som Søren lavede medicingennemgang på. Der er åbenbart gået lidt rod i medicinudleveringen, og det gør hende tydeligt utryg. Søren beroliger hende, at forsikrer, at der kommer styr på det, så snart mødet er slut.

Lettere forsinket tager han plads ved mødebordet og følger med i gennemgangen af patienterne. 


Plejer at købe en del
Denne morgen præger afrusere billedet. Søren kigger i egne noter, mens patienterne gennemgås, og løfter brynene, når snakken falder på medicin.

- Han plejer at købe en del Ibuprofen, siger Søren da snakken falder på den patient, som han tidligere på morgenen har haft et særligt øje på.

-Men der står her, at han ikke tager noget – det sagde han til mig i går, siger lægen som indlagde ham dagen før, lettere overrasket.

- Han henter faktisk et glas hver 14. dag, konstaterer Søren tørt.

Inden latteren dør helt ned indskyder han " Ham vil jeg på".

Det bliver også nævnt, at patienten har klaget over en del smerter i mellemgulvet.

Efter mødet får Søren tjek på den kvindelige patients medicin, som er blevet udleveret aften i stedet for morgen. Samtidig bliver det tydeligt, hvorfor Søren Post Larsen har kunnet notere flere daglige henvendelser om stort og småt. Der er rift om ham, og spørgsmålene varierer fra mulige interaktioner i medicinen til hvilket nummer der er bedst, når man skal have bestilt medicin til lageret.

Kræver ydmyghed
Funktionen som fysisk tilstedeværende sparringspartner er den absolutte kerne i projektet og samtidig også den største udfordring, fortæller områdechef i Region Hovedstadens Apotek Dorthe Vilstrup Tomsen.

- Farmaceuter er traditionelt lidt kontrolorienterede, så det her med at skulle levere varen i en klinisk setting har vi arbejdet meget på. Det kræver en ydmyghed fra vores side, hvis vi gerne vil bruges som sparringspartnere, men vi har vist, at det kan lade sig gøre, og at farmaceuter kan bidrage med brugbart input i en klinisk sammenhæng, siger Dorthe Vilstrup Tomsen. 

Læs mere: Nyt skema giver bedre medicingennemgang

Når RHP i løbet af foråret på en satspuljebevilling ansætter fem kliniske farmaceuter mere, så skal de alle på oplæring på Nordsjællands Hospital, hvor de først skal lære, hvordan man som farmaceut kan indgå i hverdagen på en klinik. Samme omgang var Søren igennem før han startede på PC Nordsjælland. Dorte Vilstrup Tomsen håber, at hans gå-på-mod og succes kan vise vejen for de kommende kliniske farmaceuter.

- Vi har skabt en model, som viser, at vi kan være relevante i psykiatrien. Døren er blevet åbnet for, at man tager godt imod farmaceuter, og vi har vist, at vi ikke er et kontrolorgan, men en sparringspartner. Nu skal vi tage læringen fra PC Nordsjælland og fortsat være ydmyge og tilpasse modellen til det enkelte center. Derfor har vi også bundet en del ledelsesmæssige ressourcer ind i projektet, så vi har de bedste forudsætninger for at kunne etablere det ordentligt.

Medicingennemgang
Søren skridter ned ad gangen til patienten, som skal have besøg.

- Vi har set, at det er godt, hvis jeg når det før lægen. Så bliver det også input til behandling og ikke kontrol af lægens arbejde. Notaterne bliver også brugt flittigere, siger Søren og banker på døren. Patienten er stadig noget omtumlet, men frisk nok til at svare på Sørens spørgsmål.

- Hvilken medicin plejer du at få?

- Ikke noget, siger patienten.

- Heller ikke noget smertestillende medicin?

- Jo, Ipren for at sove.

- Hver dag?

- Ja, jeg får også Panodil til smerter.

- Hvad med Tradolan?

- Ja, det får jeg også. Tre piller om aftenen. Det er måske i overkanten, siger patienten lidt tynget, "men det virker ikke, hvis jeg ikke får nok".

- Hvad tager du de smertestillende for?

- Jeg har noget med mellemgulvet. Det gør ondt, siger patienten.

Sådan fortsætter Søren ned af listen og krydser af hvor meget medicin han får, og hvornår på dagen det bliver indtaget. Det viser sig, som forudsagt, at patienten får langt mere medicin end han kunne gøre rede for ved indlæggelsen. 


- Lægerne er jo ekstremt skarpe på medicineringen og fanger langt de fleste ting, men de skal i deres hverdag tage stilling til meget andet end medicin. Jeg behøver kun at koncentrere mig om lige præcis det her og gå i dybden med det. Også på det somatiske område. Så det bliver ligesom et ekstra sikkerhedsnet, siger Søren Post Larsen på vej tilbage mod konferencerummet, hvor journalen skal skrives.

Vejen er banet
For vicedirektør i RHP Peter Treufeldt er det netop det ekstra sikkerhedsnet i hverdagen der er den afgørende forskel.

- Vi ved, at hverdagen på klinikkerne kan være meget hektisk og omskiftelig og her kan farmaceuterne bidrage med en koncentreret indsats alene på medicineringen. Når vi har flere skarpe øjne til at beskue det samme, så giver det mere patientsikkerhed og det er hovedformålet med projektet.

- Det er også vigtigt, at vi hele tiden er skarpe på de somatiske problemstillinger, som vores patienter meget ofte også har. Her kan farmaceuten gå et spadestik dybere og fange flere ting, end der måske er tid til ellers.

Peter Treufeldt glæder sig over de erfaringer, som Søren Post Larsen har høstet.

- Det er glædeligt at se, hvor godt der er blevet taget imod den ekstra hjælp. Vejen er nu banet og jeg håber at fem andre centre der nu selv får farmaceuter tilknyttet vil tage lige så godt imod de nye medarbejdere der nu får deres daglige gang på centrene.

Fedt at være pionér
Der går lidt tid før Søren kan komme i gang med selve journal-skrivningen. Der er hele tiden småopgaver, som skal løses og personale der skal sludre eller have hjælp.

- Det er fedt bare at blive kastet ud i det og på den måde være pionér. Men det kræver at man både har ydmyghed og gåpåmod, hvis de skal respektere og bruge én, siger Søren mens han får klappet laptoppen op for at skrive journal på patienten.

- Se. Fra ingen medicin til noget medicin. Det kan gøre en forskel i behandlingen. 


Det er jo dét, jeg kan
Der er ingen decideret røde flag, men Søren skriver i journalen, at manden har smerter i mellemgulvet.

- Gastrointestinal blødning er en almindelig bivirkning ved Ipren, som han jo får en del af. Det kan være dér hans smerter kommer fra, konstaterer Søren og rapporterer i journalen.

- Det er jo det her, jeg kan. Jeg har mulighed for at have blikket på lidt andre ting og sikre en helhed i behandlingen, fordi jeg kan svæve i mellemfeltet. Lægerne er meget skrappe på medicinen, så jeg skal bare bidrage med det jeg kan. Og det er fedt at se, at de er nysgerrige og bruger mig, slutter Søren Post Larsen.​​​


Redaktør