Fejl i artikel fra Psykolog Nyt

​Det er ikke korrekt, når Psykolog Nyt i en artikel den 27/3 skriver at: ”Op mod hver fjerde patient, der sidste år blev henvist til behandling på et psykiatrisk sygehus, blev afvist.”​

Psykolog Nyt, og flere andre medier, skriver i dag, at hver fjerde patient bliver afvist i psykiatrien. Dette er imidlertid ikke korrekt.  

Journalisten er blevet gjort bekendt med fakta i sagen, men har valgt at skrive historien upåagtet. 

Antallet af patienter som afvises og som dermed ikke falder inden for målgruppen i Region Hovedstadens Psykiatri ligger på omkring 13 procent fra 2012-2015.

Misforståelsen skyldes et svar til Folketingets sundhedsudvalg, hvori Region Hovedstadens Psykiatri oplyser følgende: "CVI modtog i 2014 23.427 henvisninger. Heraf blev 5.669 henvisninger (24 %) afvist".

Afviste dækker imidlertid over flere kategorier: 

Tilbageviste, som dækker over mangler i henvisningen. Disse sendes retur fra henviser med eventuelle tilføjelser, og er dermed ikke afvist. 

Ligeledes dækker tallet over de såkaldte ”dobbelthenvisninger”. Dette er henvisninger, som er sendt mere end en gang, og dermed er en datafejl og ikke en afvisning. 

Samtidig skal det bemærkes, at der fortsat tilbagevises patienter, som Centralvisitationen har vurderet ikke skal behandles på hospitalsniveau, og at dette er i overensstemmelse med Danske Regioners vejledning på området.

”Det er fortsat sygehuset, der fagligt vurderer, om patienten har et behov for sygehusbehandling. Hvis henvisningen sandsynliggør et behov for sygehusbehandling eller sygehusudredning, er patienten omfattet af de nye rettigheder herunder tidsfrister. Hvis henvisningen ikke sandsynliggør et behov for sygehusbehandling, så skal sygehuset returnere (tilbagevisitere) henvisningen til praktiserende læge med besked herom samt til den henviste patient. ”

Data omkring tilbageviste patienter:​


Redaktør