Flere ambulante voksne patienter oplever at have fået det bedre af behandlingen

​​Den årlige undersøgelse af patienternes tilfredshed, LUP, viser, at særligt flere ambulante patienter i voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden oplever, at de har fået det bedre af behandlingen sammenlignet med 2019. Få et samlet overblik over alle områder her.

Vent...

​’Tak, fordi I giver jer tid. At der er mulighed for fleksibilitet. Tak, fordi I har hjertet med!’

’Dét, at man ikke føler, at man "bare" er et nummer i rækken, føles virkelig rart.’

Hvert år svarer tusindvis af patienter og pårørende på spørgsmål om deres behandling og oplevelse af psykiatrien i Region Hovedstaden i den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP). De to nævnte eksempler stammer fra voksne patienter i ambulant behandling, som er dem, der har oplevet den største fremgang i forhold til 2019 i RHP. 

Spørgsmålene går blandt andet på tilfredshed med informationsniveauet, og om de har fået det bedre af behandlingen. Der måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ‘Slet ikke’, mens 5 er ‘I meget høj grad’. På spørgsmålet, om de har fået det bedre af behandlingen, lander gennemsnittet i besvarelserne på 3,86, og det er en fremgang fra 2019, hvor gennemsnittet lød på 3,78. 

– Det er et af de vigtigste pejlemærker for os, at vores patienter svarer, at de har fået det bedre af behandlingen. Derfor er det også glædeligt, at vi kan spore en fremgang på hos voksne patienter i ambulant behandling, da det er dem, vi behandler flest af årligt, siger vicedirektør i RHP, Anne Hertz. 

På to andre centrale spørgsmål kan der også spores en lille fremgang hos ambulante voksne patienter. Lidt flere svarer i år, at de alt i alt er tilfredse med deres forløb og den behandling, de har modtaget. 

Holder højt og stabilt niveau 

Ser man bredt på svarene i årets patienttilfredshedsundersøgelse, er der ikke de store forskelle mellem resultaterne fra 2019 til 2020 i RHP og mellem de enkelte regioner. 

– Generelt ligger vi godt i psykiatrien og holder et højt niveau. Det er der grund til at være stolt af, for det viser, at vi er stabile, og at patienter og pårørende trygt kan regne med, at de generelt får en god behandling, når de har brug for vores hjælp, lyder det fra Anne Hertz.  

Det stabile niveau understreges af, at der for indlagte patienter i voksenpsykiatrien ikke er nogen betydelig forskel mellem resultaterne fra 2019 til 2020 i RHP og i forhold til de andre regioner. Det samme billede tegner sig for retspsykiatriske patienter. 

Ser vi på børne- og ungdomspsykiatrien, viser resultaterne, at flere indlagte børn og unge oplever at have fået det bedre af behandlingen, mens deres forældre angiver, at de er tilfredse med barnets behandling og mener, at barnet har fået det bedre af den. Besvarelserne fra børne- og ungdomspsykiatrien er dog så få, at det er vanskeligt at konkludere noget entydigt ud fra undersøgelsen. 

– Resultaterne skal tages med et forbehold, men selv små stigninger i tilfredsheden hos børn, unge og deres forældre er positive. Det er tegn på, at børn og familier, der ofte er i krise, når de kommer ind til os, føler sig lyttet til og godt behandlet. Det gør mig glad, for jeg ved, hvor meget omsorg medarbejderne i børne- og ungdomspsykiatrien drager for patienterne, siger Anne Hertz. 

Besvarelserne af LUP-undersøgelsen er blevet drøftet i Region Hovedstadens Psykiatris hospitalsledelse, og drøftelserne skal nu danne grobund for det videre arbejde. 

– Det er vigtigt, at vi arbejder seriøst videre med alle de informationer, som undersøgelsen her giver os, og ser på, om der skal iværksættes lokale tiltag på de enkelte centre, slutter Anne Hertz.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor