Flere bæltefikseringer i foråret – fokus på at nedbringe tvang fastholdes

​PRESSEMEDDELELSE: Formand for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg pointerer, at regionens arbejde med at undgå brug af bæltefikseringer i psykiatrien har båret frugt, og fokus skal fastholdes, selvom der har været en mindre stigning. 

Vent...

​Siden Sundhedsministeriet og regionerne indgik en aftale om at reducere tvang i 2014, er antallet af bæltefikseringer i Region Hovedstadens Psykiatri reduceret med næsten 60%. Samtidig er antallet af mennesker der bæltefikseres blevet halveret, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen.

Det vigtigste mål i aftalen om at nedbringe tvang er dog, at andelen af patienter, der bæltefikseres af alle indlagte patienter halveres. I 2013 blev 6,8% af alle indlagte patienter i psykiatrien i Region Hovedstaden bæltefikseret, så målet er at nå helt ned på 3,4 % i 2020.

Psykiatriens opdaterede tal viser, at niveauet lige nu ligger på 4,2%,

- Vi må desværre erkende, at på trods af et stort fokus på at nedbringe antallet af bæltefikseringer, så når vi ikke helt i mål i forhold til aftalen med Sundhedsministeriet. Jeg noterer mig imidlertid med stor tilfredshed, at langt færre mennesker udsættes for en bæltefiksering i dag, end for syv år siden. Det viser, at indsatsen har båret frugt, siger Susanne Due Kristensen (S), der er formand for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg, og tilføjer:

- Vi er meget optaget af at nedbringe brugen af tvang i Region Hovedstadens Psykiatri. Indsatsen for at nedbringe antallet bæltefikseringer fortsættes, men der findes også andre former for tvang. Vi har – og vil derfor også fortsat have - et stort fokus på, at nedbringe alle former for tvang.

Antal bæltefikseringer oktober 2019 til september 2020 

Som det fremgår af grafen ovenfor, skete der en stigning i antal bæltefikseringer i marts, april og maj. Det er svært at konkludere noget entydigt, men stigningen kan hænge sammen med indsatsen i forhold til coronavirus, forklarer vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Anne Hertz.

- Der har måske været mindre fokus på at forebygge tvang end vanligt, fordi vi har brugt rigtig mange kræfter på corona-pandemien. Og vi ved, at et kontinuerligt ledelsesfokus er nødvendigt for at forebygge tvang, og derfor tror jeg også på, at vi kan reducere tvang yderligere. 

Målene i aftalen om at nedbringe tvang

Danske Regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien inden 2020. 

Hvert halve år udgiver Sundhedsstyrelsens rapporten 'Monitorering af tvang i psykiatrien', der er en status på, hvordan regionerne klarer sig i forhold til målet.

De fastsatte mål i partnerskabsaftalen i forhold til at reducere tvang er:

- at andelen af patienter, der bæltefikseres, af antal indlagte halvere

- at antallet af bæltefikseringer over 48 timer halveres

- at brugen af remme reduceres

- at antal og andel af patienter der udsættes for en eller flere tvangsforanstaltninger reduceres ift. baseline (baseline-tallet er et gennemsnit for årene 2011-2013).

Udviklingen i de øvrige tvangsformer (fastholdelser, beroligende medicin med tvang, personlig skærmning, tvangsmedicinering, tvangstilbageholdelser og tvangsindlæggelser) følges.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor