Flere børn og unge udredes til tiden, men der er stadig udfordringer: Her er tre forklaringer på hvorfor

​​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center udreder flere børn og unge inden for 30 dage, ifølge de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. De er dog stadig et godt stykke fra målet om at udrede alle patienter inden for 30 dage, og det er der tre overordnede forklaringer på, mener centerchef for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Kresten Dørup. Vi har fået ham til at uddybe forklaringerne her. 

Vent...

Sundhedsdatastyrelsen har netop offentliggjort tal for udrednings- og behandlingsretten for 2. kvartal 2018. Ifølge tallene overholder Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) nu udredningsretten på 30 dage for 42 procent af de børn og unge der kommer ind til udredning. Det er en fremgang siden 1. kvartal i år, hvor tallet var 34 procent. Men selvom det nu er gået frem, så er det stadig langt fra regionens egen målsætning om, at alle patienter skal være færdigudredt eller have en udredningsplan indenfor 30 dage.


Graf 1: Overholdelse af udredningsretten i voksenpsykiatrien, B&U-psykiatrien og somatikken.


Centerchef på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Kresten Dørup, peger på tre overordnede årsager til, at tallet fortsat er lavt; flere henvisninger, komplekse forløb og en anderledes registreringspraksis. 

- Vi er blevet opmærksomme på, at vi registrerer børn og unge som udredt senere i forløbet end de andre regioner. Det betyder reelt, at vi ikke kan sammenligne vores udredningstal med de andre regioners. At vi registrerer børn og unge som udredt senere er samtidig hovedforklaringen på, at vi ligger meget lavere i forhold til at overholde udredningsretten end de andre regioner. Det er vi naturligvis ærgerlige over, for vi udreder jo på samme måde som de andre regioner, så forskellen er og bør ikke være så stor, siger Kresten Dørup og tiføjer:

- Det handler om, at vi tolker Sundhedsministeriets vejledning for registrering af udredning anderledes. 

Komplekse forløb og flere henvisninger

Det er komplekst at udrede et barn eller en ung for en psykisk lidelse, og det gør det svært at overholde udredningsretten, fortæller Kresten Dørup.


- Vi har grundlæggende nogle udfordringer med at overholde udredningsretten, og vores medarbejdere knokler hver eneste dag for at rette op på det, siger Kresten Dørup og forklarer videre:


- Her er det dog vigtigt at sige, at det at give et barn en psykiatrisk diagnose ikke er det samme som at diagnosticere et brækket ben eksempelvis. Det er ofte nogle komplekse forløb, og når vores behandlere udreder et barn eller en ung, er der typisk brug for 6-8 samtaler med både barnet, forældre, skole m.v. inden en endelig diagnose kan stilles. Derudover skal der indhentes en række oplysninger om barnet – f.eks. fra kommunen – og derfor kan det nogle gange være svært at leve op til udredningsretten på 30 dage, mener Kresten Dørup.


Der er blevet henvist flere og flere patienter til børne- og ungdomspsykiatrien over hele landet de senere år. Her i Region Hovedstaden har presset været størst. Fra 2014 til 2017 har der været en stigning i antallet af henvisninger på godt 21 procent. Og selvom der er blevet udredt og behandlet flere, har det ikke været nok til at udrede markant flere til tiden.


- Vi forsøger at udnytte den eksisterende kapacitet bedre end i dag, men har ikke kunne følge med i forhold til henvisningerne. Vi er dog der nu, hvor vi kan sige, at de fleste børn og unge kommer til inden for fire uger og de får en grundig og intensiv udredning. Det mener vi er god faglig kvalitet.


Udvikling i antal henvisninger til BUC fra 2014 til 2017


Nye interne tal viser positiv udvikling

De seneste interne og opdaterede tal viser, at vi er på rette vej. Fra uge 1 til 34 i år er antallet af patienter der først har en tid efter 30 dage faldet fra 450 til under 100 fra (se graf længere nede). Sagt på en anden måde så ser BUC flere børn og unge inden for 30 dage nu end i 1. og 2. kvartal i år. Udviklingen betyder, at de fleste af nyhenviste patienter i dag får en tid inden for 30 dage. At de får en tid inden for 30 dage betyder dog ikke, at de også bliver udredt inden for 30 dage.

- Vi har stadig en pukkel, der skal barberes af, og næste gang der kommer tal om udrednings- og behandlingsretten, forventer vi også, at vi stadig har udfordringer med udrednings- og behandlingsretten. Men det skulle gerne gå i den rigtige retning herfra, og det viser Sundhedsdatastyrelsens nye tal også, selvom vi er langt fra målet om 100 pct. overholdelse af udredningsretten, slutter Kresten Dørup.


Graf 2: Fra uge 1 til uge 34 i 2018 er antallet af børn og unge der venter mere end 30 dage på at komme til på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center reduceret markant. Det betyder, at der nu ses flere patienter inden for 30 dage. Hent større version af grafen her.

Flere penge til buc skal bl.a. bruges til at overholde udredningsretten

- I regionsrådets nyligt indgåede budgetaftale for psykiatrien er der blevet afsat 6,3 mio. kr. i 2019 og 12,5 mio. kr. fra 2020 og frem til hurtigere ambulant udredning og behandlinger. Dem får BUC blandt andre glæde af. Derudover kan de også se frem til, at der afsættes penge til at styrke tilbuddet til børn og unge med skizofreni.

- BUC har sammen med syv kommuner fået i alt 67 mio. kr. til et satspuljeprojekt om en fremskudt børne- og ungdomspsykiatrisk funktion. Den skal støtte kommunerne i at yde en mere effektiv tidlig indsats, der forebygger psykisk sygdom og indlæggelser.  

- I efteråret 2017 afsatte Regionsrådet 6,6 mio. kroner ekstra til BUC bl.a. med henblik på at udvide kapaciteten, så børn og unge får hurtigere hjælp. De ekstra midler er blevet omsat til flere behandlere i ambulatorierne og dermed en øget kapacitet.

Af Thomas Hovmøller

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor