Gode erfaringer med at tilbyde mindfulness som en del af behandlingen

​Både patienter og behandlere er glade for mindfulness, lyder meldingen fra tre steder i Region Hovedstadens Psykiatri, der bruger mindfulness som en fast del af behandlingen. Men hvornår giver det mening at bruge mindfulness til patienter med psykiske lidelser? Vi har spurgt tre behandlere. 

Vent...

​Flere steder i Region Hovedstadens Psykiatri bliver mindfulness brugt som en integreret del af behandlingen. Patienterne spænder fra børn og unge med OCD over voksne med angst, depression og skizofreni til patienter med seksuelle problemstillinger.

- På Sexologisk Klinik bruger vi mindfulness til patienter med for eksempel hæmmet orgasme, rejsningsbesvær, nedsat lyst og seksuelt relaterede smerter, fortæller afdelingslæge på klinikken, Karen Egebjerg Rischel, der selv er en af underviserne, som i flere år har inddraget mindfulness i behandling af kvinder med seksuelt relaterede smerter.
Karen Rischel.PNG
Karen Egebjerg Rischel, afdelingslæge på Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København

I Akutteamet på Psykiatrisk Center Nordsjælland har de brugt mindfulness til grupper i over et år. De kører grupperne en gang om ugen og det tilbydes til alle Akutteamets patienter.

- Vi har en meget bred målgruppe i Akutteamet; bl.a. patienter med angst, depression, kriser og forværring i psykotiske symptomer. Vi rummer dem alle i mindfulness-grupperne, og så tilbyder vi også, at alle patienter kan tage en pårørende med i gruppen, siger afsnitsledende psykolog i Akutteamet, Anna-Kirstine Christoffersen. 

Anna-Kirstine Christoffersen (1).jpg
Anna-Kirstine Christoffersen, afsnitsledende psykolog i Akutteamet, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykolog Jens Einar Jansen arbejder til dagligt på Psykoterapeutisk Klinik på Frederiksberg under Psykiatrisk Center København. Her har de individuelle forløb i mindfulness med patienterne.

- Vores primære målgruppe er patienter med angst, depression og personlighedsforstyrrelser, men jeg har også andre patienter der har traumer, skizofreni og psykose, så her bruger jeg det også, fortæller han.

Fælles for alle tre steder er, at både patienter og medarbejdere oplever, at det giver god mening at bruge mindfulness som en integreret del af behandlingen.

Billede Jens Einar Jansen.jpg

Jens Einar Jansen, psykolog på Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Frederiksberg-matriklen

Hvordan hjælper mindfulness?

Men hvordan er det lige mindfulness hjælper? Og hvordan bruger man det? Her er både ligheder og forskelle på de tre steder, vi har spurgt.

- Vi begynder med at fortælle patienterne, som tilbydes mindfulness, hvorfor det kan give mening i forhold til seksuelle problemstillinger, siger Karen Rischel fra Sexologisk Klinik og fortsætter:

- For vores patienter handler det om, at deres nervesystem skal opfatte den seksuelle situation som tryg. Hvis det ubevidst opfattes som en farlig situation, er kroppen ikke indstillet på sex. Det, der sker omkring seksualitet, er, at man ikke er til stede i nuet og for eksempel tænker: "Åh nej, lige om lidt skal jeg have rejsning og sidste gang lykkedes det ikke og min partner virkede skuffet." Bekymringstanker aktiverer nervesystemet på en måde, som ikke er gavnlig for sex. Derfor handler det om at øve at være til stede her og nu uden at dømme eller tænke på, hvad der sker lige om lidt, og hvad der er sket før, fortæller Karen Egebjerg Rischel.

Hos Akutteamet i Hillerød starter de også langsomt op, når de underviser patienter og pårørende, fortæller Anna-Kirstine Christoffersen.

- Mindfulness-gruppen veksler mellem bevægelse, korte teori-indlæg og meditation. Deltagerne har brug for kombinationen af at være kropslige og efterfølgende blive introduceret teoretisk til meditation. Vi guider dem i at prøve at være i nuet og vende opmærksomheden mod sanser og krop, og venligt vende opmærksomheden tilbage mod krop og sanser, hvis tankerne bliver dømmende. Dette fokus er ofte meget anderledes end det tankemylder, de sædvanligvis oplever.

Jens Einar Jansen går som psykolog meget op i kognitiv terapi, hvor man arbejder med at reducere symptomerne på sygdommen. Men det er anderledes, når han arbejder med mindfulness, fortæller han.

- I mindfulness arbejder man med at acceptere eller give plads til symptomerne. Der er i denne sammenhæng ikke tale om en passiv accept af, at tilstanden ikke kan blive bedre, men tværtimod en aktiv kontinuerlig proces med at "være med" de ubehagelige tanker, følelser og kropslige tilstande, som er der. Det paradoksale er så, at jo mindre man kæmper med at forsøge at skubbe de ubehagelige tilstande væk, des mindre fylder de og jo mindre bange bliver man for dem. Ved skizofreni kan det for eksempel handle om at arbejde med stemmehøring, hvor man hjælper patienten til at få en anden relation til stemmerne – en relation præget af mere selvomsorg og mindre frygt.

Forskning styrker accepten af metoden

Jens Einar Jansens interesse i mindfulness går ikke blot på den praktiske brug af metoden. Sammen med en gruppe australske forskere udgav han tidligere på året en metaanalyse om effekten af mindfulness på patienter med skizofreni. Samlet set undersøgte de 16 studier, hvor der indgik i alt 1.268 deltagere.

- Vores resultater viser, at mindfulness, både når det blev tilbudt individuelt og i gruppe, reducerer symptomniveauet, reducerer behovet for og længden af indlæggelse og øger det sociale funktionsniveau hos mennesker diagnosticeret med skizofreni – både på kort og langt sigt, fortæller han om studiet, der er blevet publiceret i tidsskriftet Schizophrenia Research.

Der kommer mere og mere forskning i mindfulness, og det glæder både Jens Einar Jansen, Karen Egebjerg Rischel og Anna-Kirstine Christoffersen. Samtidig findes der flere anerkendte uddannelser inden for mindfulness, som bliver mere og mere populære. På Sexologisk Klinik bruger de for eksempel MSIR-metoden – Mindfulness for Sex and Intimacy in Relationships – som er målrettet seksuelle problemer og er en variation og et kortere program af MBKT – Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi – der er en af de klassiske mindfulnessmetoder sammen med MBSR – Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

Der er mange undersøgelser som påviser effekten af MBSR og MBKT ved bl.a. smerter, stress og forebyggelse af depression, men ikke mange undersøgelser af effekten af at bruge MSIR-metoden på seksuelle problemstillinger. På Sexologisk Klinik er man dog i gang med et pilotprojekt, hvor man tilbyder halvdelen af en gruppe patienter at få mindfulness som tillæg til den vanlige behandling. Målet er at undersøge, hvordan patienter reagerer på at få tilbudt mindfulness, om det har en effekt i sig selv eller om det ændrer effekten af den sædvanlige behandling, fortæller Karen Egebjerg Rischel.

Både Akutteamet på Psykiatriske Center Nordsjælland og Sexologisk Klinik har evalueret deres kurser ud fra spørgeskemaer til deltagerne. Generelt er patienterne tilfredse eller meget tilfredse med kurserne, men det siger ikke så meget om effekten. Her er der brug for endnu mere forskning.

På Skolen for Recovery, der er en del af Region Hovedstadens Psykiatri, tilbydes der kurseri mindfulness. Kurserne er for både patienter, pårørende og medarbejdere. Kurserne har været holdt siden 2015 og er meget søgte.  På afdeling M på Sct. Hans, der behandler mennesker med dobbeltdiagnoser (psykisk lidelse og samtidigt misbrug), har man i over 10 år tilbudt mindfulness som en fast del af behandlingen. Pga. efterspørgsel begyndte man for år tilbage også at tilbyde den til medarbejdere på afsnittet.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor