Første nationale konference om selvskade blev en stor succes

​Mere end 450 deltagere fra alt fra sundhedsvæsnet til kommuner og styrelser var med til Danmarks første nationale konference om selvskade. Folkene bag håber, at den store opmærksomhed kan løfte behandlingen for de tusindvis af unge, der har behov for hjælp.

Vent...

​Der var godt fyldt op i Niels K. Jerne-auditoriet – det største på Panum – torsdag den 19. maj, da den første nationale konference om selvskade i Danmark fandt sted. Faktisk var tilslutningen så stor, at konference to gange måtte flytte auditorium for at kunne huse den store efterspørgsel, forklarer leder af Team for selvskade, Lotte Rubæk fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, som tog initiativ til konferencen. De mange deltagere kom fra hele landet og repræsenterede alt fra kommuner, psykiatrien, almene hospitaler, bosteder, skoler, styrelser og meget andet.

- Da vi gik i gang med at planlægge konferencen, vidste vi ikke, hvor meget corona ville spille ind. Derfor talte vi også om muligheden for at tilbyde deltagelse online. Men vi holdt fast i, at det skulle være fysisk. Og jeg er virkelig glad for, at folk mødte op fra hele landet, selvom det krævede en overnatning, hvis man fx kom fra Nordjylland. For det h​ar været med til at skabe et uvurderligt netværk og videns udveksling på tværs, forklarer Lotte Rubæk.

Leder af Team for selvskade, Lotte Rubæk, taler til de mange deltagere på Danmarks første nationale konference om selvskade.

Vi har startet en lavine

Konferencen er blevet skabt af Team for selvskade i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. På programmet var bl.a. oplæg af professorer, førstehåndsberetninger fra patienter med selvskade og en paneldebat med kommuner, der har særlige tilbud til selvskadende patienter.

Direktør for LMS, Laila Walther, sagde ved konferencens åbningstale, at hun håber, konferencen kan være med til at sætte en lavine af tiltag for patienter med selvskade i gang, så Danmark om et par år kan kalde sig foregangsland på området.

- Når mellem 20-30 procent af vores unge eksperimenterer med at skade sig selv, så taler vi om et større socialt problem. Det er et tegn på udbredt mistrivsel blandt vores unge og bør tages meget alvorligt. Vi har foreslået en national handlingsplan mod selvskade, udtaler Laila Walther.

For Lotte Rubæk blev det tydeligt, at lavinen nok allerede er startet. For blandt mange positive tilbagemeldinger, hun har fået, var der blandt andet tegn på, at oplæggene på konferencen allerede har gjort en forskel.

- Vi har bl.a. hørt fra en deltager, som fortalte, at hun havde fået større forståelsen af, hvad selvskade er – og hvorfor man selvskader. Det kunne hun bruge i en pårørendesamtale dagen efter med nogle forældre til en pige med selvskade for at skabe større forståelse og hjælpe forældrene til ikke at overreagere, fortæller Lotte Rubæk.​

 

Centerchef på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Kresten Dørup, og direktør i Landsforeningen mod ​​​spiseforstyrrelser og selvskade, Laila Walther, byder velkommen på konferencen.​

Fælles viden og mission

Et af de vigtigste formål med konferencen var at få bragt de bedste eksempler frem i lyset til inspiration.

- Vi er et lille land med kun fem regioner. Det er skørt, at vi alle skal opfinde den dybe tallerken. Så vi skal blive endnu bedre til at bruge hinandens erfaringer og finde frem til, hvad der virker bedst. Der er så mange myter om selvskade. Fejlopfattelser af, hvorfor unge gør det. At de bare manipulerer og vil have opmærksomhed. Det bringer følelser i kog – også hos de professionelle behandlere. Så det, at vi får en fælles viden at stå på, ser jeg som en stor styrke ved konferencen, forklarer Lotte Rubæk.

Netop erfaringsdeling var centrum for en paneldebat, hvor kommunerne fra Svendborg, Holstebro og København fortalte om deres erfaringer med specialiserede tilbud til patienter med selvskade.

- At kunne samle mere end 400 dedikerede fagpersoner fra hele landet viser en voksende interesse for at hjælpe unge, der skader sig selv. Jeg håber, at de gode eksempler fra særligt kommunerne Svendborg, Holstebro og København vil inspirere langt flere kommuner, siger direktør i LMS, Laila Walther.

Udover vidensdeling opstod der også til konferencen en fællesskabsfølelse, forklarer Lotte Rubæk.

- Da vi efter konferencen lige skulle skylle de mange indtryk ned med at glas champagne, sagde Laila Walther til mig, at hun havde en følelse af, at alle var gået opløftede derfra. Og at vi nu havde en fælles mission på tværs af sektorer i hele landet. Det var også min fornemmelse.​​

Lotte Rubæk er leder af Team for selvskade i Region Hovedstadens Psykiatri og har i flere år kæmpet for at sætte selvskade på dagsordenen.

Et løfte for fremtiden

Som afrunding på konferencen forklarede Lotte Rubæk og vicedirektør i LMS, Sabine Elm Klinker, i en tale, hvad de håber, der i de kommende år vil ske inden for opsporing af selvskade, behandling, forskning og en række andre pejlemærker.

-  Der lovede vi også, at vi vil holde en konference igen om to år. Så det kommer vi til. Og der kan vi tage fat i de mål, vi nævnte i talen og se, om ikke vi bevæger os i den rigtige retning og få delt de bedste eksempler og viden, forklare Lotte Rubæk og gør status over konferencen.

- Det var en kæmpestor og historisk dag som var med til at sætte selvskade på dagsordenen på tværs af faggrænser, regionsgrænser og sektorer. Den brede interesse for konferencen viser os, at vi har et fælles ønske om at ville hjælpe personer med selvskade endnu bedre.​​


Cirka 460 deltagere var tilmeldt konferencen. Forhåbentlig vil der være mange gengangere, når den næste konference finder sted om to år.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor