Fokus på tidlig indsats og styrket samarbejde med kommunerne i nye satspuljeprojekter i børne- og ungdomspsykiatrien: - Et stort ønske hos patienter og familier

​​To nye satspuljeprojekter skal sikre en tidlig indsats tæt på hjemmet og styrke samarbejdet mellem børne- og ungepsykiatrien og kommunerne. Formålet er at give børn og unge med psykiske vanskeligheder en bedre behandling fra starten og skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb.

Vent...

​​De to satspuljeprojekter skulle gerne gøre en positiv forskel for dem det hele handler om: Patienterne og deres familier

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) har nu fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om midler til de to satspuljeansøgninger, som de indsendte i foråret. Centralt i begge projekter er at styrke samarbejdet mellem medarbejdere i kommunerne, der arbejder med børn og unge i psykisk mistrivsel/med psykiske lidelser, og BUC’s sundhedsfaglige medarbejdere og specialister. Målet er at sætte ind med den rette behandling fra start og samtidig skabe mere sammenhængende forløb for børn og unge med spiseforstyrrelser, ADHD, angst/depression eller selvskade. 

- Det her er noget patienter, pårørende og personale virkelig efterspørger, og derfor er vi rigtig glade for, at vi nu har fået ressourcer til at gennemføre projekterne, som vi har store forventninger til, siger centerchef i BUC, Kresten Dørup, og uddyber:


- Begge projekter er udviklet af fagpersoner, forskere og ledelse på BUC i et tæt og godt samarbejde med kommunale fagpersoner. Det har været en fornøjelse at opleve det faglige engagement fra medarbejdere og ledere i centeret, og hvordan det er lykkes at få en konstruktiv dialog i gang med de mange kommuner.

Kresten Dørup.jpgKresten Dørup, centerchef i BUC

En tidlig indsats skal forebygge psykiske sygdomme og aflaste BUC 

Det største af de to projekter er et samarbejde mellem BUC og syv af regionens kommuner om en fremskudt børne- og ungdomspsykiatrisk funktion. Formålet er at sikre en tidlig og nær indsats for børn og unge med psykisk mistrivsel eller tegn på hhv. selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, ADHD, eller angst og/eller depression. 

- Målet er, at flere skal have tilstrækkelig hjælp tidligere og tættere på hjemmet, så de undgår at udvikle egentlig psykisk sygdom. Det vil være bedre for det enkelte barn eller ung, og det vil give os i hospitalspsykiatrien bedre mulighed for at fokusere vores ressourcer på dem, der har allermest behov for vores hjælp, fortæller centerchef Kresten Dørup. 

Dette satspuljeprojekt henvender sig netop til børn og unge som i udgangspunktet ikke har behov for behandling i psykiatrien. Kommunerne forpligter sig til at udvikle evidensbaserede tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel. BUC vil støtte med faglig sparring, supervision, kompetenceudvikling og løbende dialog med de kommunale fagpersoner. Der er afsat i alt 67,5 mio. kr. i projektets løbetid frem til udgangen af 2021. Ud af de 67,5 mio. kr. får BUC ca. 18 mio. kr., mens resten bliver fordelt mellem de syv kommuner i projektet (Gentofte, Frederiksberg, Gladsaxe, København, Lyngby-Taarbæk, Høje-Taastrup og Bornholms Regionskommune) samt noget fælles drift.

Et styrket samarbejde skal kunne mærkes hos patienter og pårørende

Det andet projekt handler om at udvikle og afprøve en fælles kommunal-regional handleplan for det enkelte barn eller den enkelte unge. Den primære målgruppe er børn og unge,  som både har behov for kommunale indsatser og psykiatrisk behandling. Gentofte, Frederiksberg og Gladsaxe er de tre kommuner, der sammen med BUC deltager i projektet. 

- Projektet skal give en klar ramme for vores samarbejde med kommunerne. Hvad har kommunerne ansvar for, hvad er vores ansvar og hvordan sikrer vi tæt koordinering hele vejen, så patient og familie oplever en sammenhængene indsats? Jeg forventer, at børn, unge og familier i Gentofte, Frederiksberg og Gladsaxe vil opleve styrkede parallelle indsatser og en intensiveret og systematisk dialog mellem deres kommune og os, siger Kresten Dørup. 

Udgangspunkt for projektet er den eksisterende samarbejdsaftale mellem BUC og regionens kommuner samt anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens tre tværsektorielle forløbsprogrammer for børn og unge med. Efter planen starter projektet op efter sommerferien og løber frem til udgangen af 2020. Der er afsat i alt 10,5 mio. kr., hvoraf BUC får ca. 50% og de tre kommuner den anden halvdel. 

Der vil blive slået nye stillinger op til begge projekter efter sommerferien. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor