Folder til udskrevne patienter

Region Hovedstadens Psykiatriplan medfører visse ændringer for psykiatriske patienter i 2008

Den 15. maj 2007 vedtog Regionsrådet Psykiatriplanen, der har til formål at sikre en ensartet og høj kvalitet i behandlingen
af sindslidende i regionen.

Denne pjece beskriver de ændringer, som realiseringen af Psykiatriplanen medfører for patienter i 2008.

Redaktør