Tæt samarbejde skabte succesfuldt forældrepanel

​Faren til en dreng med bipolar sygdom brugte sin følelse af afmægtighed til at skabe bedre forløb for nye forældre på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Sammen med centerchefen har han startet et succesfuldt forældrepanel.

Skrevet af: Marie Barse

Efter et langt og opslidende forløb med sønnen Adam, som har bipolar sygdom, følte Christian Iversen sig mødt og forstået i børne- og ungdomspsykiatrien.

Han og hans kone følte, at de blev taget med på råd, og at der blev lyttet til dem.

Så da det blev klart, at sønnen ville være tilknyttet psykiatrien i noget tid, besluttede Christian Iversen, at han ville give noget tilbage til psykiatrien. Samtidig havde han brug for at gøre noget for at udfylde det hul af afmægtighed, som han havde inden i.

Forældre vil deltage aktivt i behandlingen
​Christian Iversen meldte sig derfor ind i dialogforummet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. Her mødte han centerchef Anne-Rose Wang.

Anne-Rose Wang var på det tidspunkt netop blevet chef for en samlet Børne- og Ungdomspsykiatri. Hun og Christian Iversen talte sammen på et dialogforum-møde og fik lyst til at skabe et mere hverdagsorienteret forum for forældre.

- Vi har altid tænkt, at vi er gode til familier i børne- og ungdomspsykiatrien. Fordi vi er gode til at rådgive og vejlede. Men mange forældre har faktisk brug for mere end det. De vil inddrages fra starten og deltage aktivt i behandlingen, fortæller Anne-Rose Vang.

Startede forældrepanel
Anne-Rose Vang og Christian Iversen blev enige om at starte et forældrepanel for forældre med børn i psykiatrien. Panelets formål er at skabe konkrete forbedringer i hverdagen for både børnene og deres forældre tilknyttet Børne- og ungdomspsykiatrisk Center.

Dialogforummet arbejder derimod på mere overordnet og politisk plan, for at forbedre rammerne for børne- og ungdomspsykiatrien.

Læs mere: Link til BUC​

Forældrepanelet har eksisteret i et år​​​​​​​​​. Panelet mødes cirka hver anden måned og diskuterer mulige tiltag og forbedringer af børne- og ungdomspsykiatrien.

Alles børn er tilknyttet psykiatrien
Når nye forældre begynder i panelet, starter forældrene med kort at fortæll om deres erfaringer, og  hvordan det går med deres børn.

- Forældrene fortæller, at det er en stor lettelse, at du frit kan fortælle om din situation uden at skulle forklare en hel masse, fortæller Anne-Rose Wang.

Der sidder lige nu otte forældre i panelet. For blive en del af panelet skal man have et barn, som er tilknyttet  et børne- eller ungdomspsykiatrisk afsnit. Man kan sidde med i panelet op til seks måneder, efter ens barn er afsluttet.

Mentorordning for nye forældre
Et vigtigt nyt tiltag, som forældrepanelet har været drivkraft på, er opstart af en mentorordning for nye forældre.

Mentorordningen starter 1. maj i år som pilotprojekt på et ungdomspsykiatrisk døgnafsnit. Der er ved at blive ansat to forældrementorer, som begge har haft deres børn indlagt i psykiatrien. Det er planen, at de skal være tilstede på afsnittet og tilgængelige for nuværende forældre to aftner om ugen.

- De skal bruge deres erfaring til at hjælpe nye forældre igennem den meget svære periode, hvor ens barn er nyindlagt og særligt skrøbeligt, og hvor forældrene samtidig har svært ved at finde ud af, hvad der forventes af dem og hvilke muligheder, de har, fortæller Anne-Rose Wang

Christian Iversen har forladt børne- og ungdomspsykiatrien
Christian Iversen er i dag ikke længere med i forældrepanelet. Hans søn er nemlig blevet 19 år og er ikke længere tilknyttet børne- og ungdomspsykiatrien.

Læs mere: Et hul af afmægtighed inden i​

Han er dog ikke i tvivl om, hvad der har gjort og stadig gør samarbejdet i panelet så succesfuldt.

- Der skal ikke herske tvivl om, at det ikke var lykkedes uden hende der, siger han og peger på Anne-Rose Wang.​​

- Hvis ikke hun havde skabt troen hos os forældre på, at det kan lykkes at skabe forbedringer, så var det ikke lykkedes, siger Christian Iversen.​

Redaktør