Fordybelse, flid og fritid: Psykolog Irene Oestrich har sammen med seks andre ildsjæle fra Region Hovedstadens Psykiatri skrevet ny grundbog om kognitive metoder

​Det kræver fordybelse, flid og fritid at skrive en bog. Det sidste er der ikke altid så meget af, når man til hverdag arbejder som overlæge eller chefpsykolog og desuden engagerer sig i forskellige faglige fora i fritiden. Men tre psykologer og fire læger fra Region Hovedstadens Psykiatri er kommet i mål med en grundbog i kognitiv terapi, der har mere fokus på det kreative og terapeutiske element end de fleste andre grundbøger på området. 

Vent...

​Psykolog Irene Oestrich er hovedforfatter på den nye grundbog i kognitive metoder.

​Psykolog Irene Oestrich har i mange år beskæftiget sig med kognitive metoder. Det vidner en række bøger, artikler, kurser og mange års undervisning bl.a. om. Alligevel var det som om der manglede en bog, der kunne samle ”det kæmpe arbejde, der ligger i at have været med til at formidle viden, faglig kompetence og dygtighed til så mange klinikere over så mange år”, som hun selv siger.  


Det er anden gang, at Irene Oestrich skriver en grundbog, så at kalde ’Grundbog i kognitive metoder’, som hun er hovedforfatter på, for kronen på værket er måske at tage munden for fuld. Men den har kostet fordybelse, flid og en masse fritid at skrive, bekræfter hun. 

- Bogen har været meget længe undervejs, fordi det er så svært at få nok tid i fritiden til at fordybe sig og få skrevet. Det kan være en meget stor uoverkommelighedsfølelse efter en lang arbejdsdag eller når det endelig er weekend. Vi underviser alle indenfor Region Hovedstadens Psykiatri (RHP, red.), men det er noget helt andet at skrive, siger Irene Oestrich om det arbejde hun selv og de seks medforfattere har lagt i bogen. 

Udover Irene Oestrich, der til dagligt er tilknyttet Psykiatrisk Center Sct. Hans, har seks andre RHP-medarbejdere fra henholdsvis Psykiatrisk Center København (PCK), Glostrup (PCG) og Sct. Hans bidraget til bogen. Det gælder tre overlæger; Sebastian Swane (PCK), Kasper Thybo Reff og Jannik Bjerrum (PCG), afdelingslæge Lasse Schmidt (PCK), chefpsykolog Tine Wøbbe (Sct. Hans) og endelig psykolog Casper Aaen (PCG). 
- De er alle ildsjæle og tænker ens om, hvad der skal til for at give patienten den bedst mulige behandling. Det at skrive et kapitel i en bog er en vigtig edukationsproces i sig selv. Hver enkelt forfatter har en ny og vigtig vinkel på tingene – alle engageret i at give patienterne den bedst mulige behandling, siger Irene Oestrich om sine medforfattere. 

Adskiller sig fra andre grundbøger i kognitive metoder

Der eksisterer allerede grundbøger i kognitive metoder – især internationalt – og derfor kan man spørge, om der overhovedet er brug for endnu en grundbog? Irene Oestrich mener, at bogen har sin berettigelse, fordi den på flere punkter er anderledes end de øvrige grundbøger i kognitive metoder. 

- De tidligere bøger har tendens til at være meget stramme i deres form, meget faktuelle og mindre gode til at belyse det terapeutiske og kreative element i kognitiv adfærdsterapi. De har heller ikke så meget fokus på den menneskelige forandringsproces, som det mest af alt drejer sig om og ikke mindst de menneskelige og følelsesmæssige udfordringer, der gør det så svært at forandre, fortæller Irene Oestrich og fortsætter:

- Når der er brug for en bog som denne er det fordi den inkluderer den kreative udfordring som terapi i virkeligheden er, og den fokuserer mere på, hvad det kræver af terapeuten at få et godt resultat. Samtidig viser den en klar udvikling og proces i brugen af de kognitive metoder. 

Henvender sig til alle der er trofaste over kognitiv adfærdsterapi – også patienter

For Irene Oestrich ligger der over 30 års research bag bogen. Researchen har bestået af både deltagelse i internationale kongresser for at få ny viden med hjem til arbejdet, og derudover har hun brugt sine mange års erfaring som kliniker, underviser og supervisor. Hun håber derfor, at bogen bliver brugt af alle med interesse for kognitiv terapi. 

- Den kan bruges af enhver behandler, som ønsker at være trofast overfor de behandlingsprincipper, der gør kognitiv adfærdsterapi til et excellent redskab – med alle de potentielle muligheder der er for at hjælpe mennesker med at ændre sig, siger hun og fortsætter:

- Det primære anvendelsesområde er psykiatrien og privat praksis. Dvs. psykologer og læger som praktiserer psykoterapi i form af kognitiv adfærdsterapi, men også en række andre faggrupper såsom sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere og assistenter i psykiatrien. Kort sagt alle behandlere der har patientkontakt i organisationer, der ønsker et højt fagligt niveau og at anvende en metode, der har meget stærk evidens, fortæller Irene Oestrich og peger til sidst på, at de fleste i princippet kan læse bogen. 

- Den er skrevet i et sprog, så endda nogle af patienterne anvender den til at forstå den proces de går i gang med, når de vil gøre en indsats for at forbedre deres funktion på en række områder, men uden der er slækket på den tilgrundliggende viden.

Forord skrevet af pioner indenfor psykologverdenen

Da Irene Oestrich skrev sin første grundbog, ’Kognitiv miljøterapi – manual til personalet’, for snart 20 år siden, havde hun en faglig forbindelse til Aaron T. Beck – manden der bliver anset som faderen til kognitiv terapi.  Han kendte til hendes indsats og skrev forordet til hendes første grundbog. Egentlig skulle Aaron T. Beck også have skrevet forordet til den nye grundbog, men han er blevet 96 år og synshæmmet, og derfor tilbød hans datter – Judith S. Beck – der selv har skrevet anerkendte grundbøger om kognitiv terapi – at skrive forordet.

- Det er en enorm glæde og ære. Judith Beck har jeg også haft faglig kontakt med gennem årene. Hun kender mit engagement i implementering af kognitive metoder og har medvirket til at give mit arbejde den ægthed, som der skal til. Det er alle forfatterne og bogen meget glade for, slutter Irene Oestrich. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor