Forebyggelsespuljen 2010 er udmøntet

Sundhedskoordinationsudvalget yder støtte til tre projekter i Psykiatrien.

Forebyggelsespuljen 2010 er nu udmøntet. Region Hovedstadens Psykiatri har været involveret i tre  ud af de i alt 20 ansøgninger til puljen. Alle tre projekter har modtaget støtte fra puljen.

Det drejer sig om:

  • Forpligtende og sammenhængende samarbejde om borgere med svære sindslidelser og komplekse sociale problemstillinger i København (Københavns Kommune, Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center København)
    Projektet skal kortlægge de samarbejdsproblemer, der opstår, når der skal skabes sammenhængende forløb for borgere med svær sindslidelse og komplekse sociale problemstillinger. Der bliver taget afsæt i samarbejdsaftalen mellem det psykiatriske center og kommunen - og kommer dermed til at indeholde en evaluering af, om samarbejdsaftalen bliver overholdt i praksis. Projektet skal desuden danne grundlag for et hovedprojekt om metodeudvikling af samarbejdet om de sværeste sindslidende.
  • Basisteam for tidlig og hurtig indsats til børn med ADHD (Rudersdal Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød)
    Projektet skal tilbyde børn med opmærksomhedsforstyrrelser og relaterede problemstillinger en tidlig og lokalt baseret udredning med henblik på at forbedre indsatsen over for det enkelte barn og netværket omkring barnet.  Projektet skal også være med til at nedbringe ventetiden for udredning og behandling af børn med mere komplicerede psykiatriske problemstillinger.
  • Kys frøen - gruppetilbud til børn og unge fra familier med psykisk sygdom og/eller alkoholmisbrug (Brøndby Kommune og Distriktspsykiatrien i Brøndby).
    Projektet er et tilbud om behandling i to børnegrupper for børn og unge af psykisk syge forældre og forældre med misbrug. Projektet udgør både et pædagogisk behandlingstilbud med samtalegrupper og et rekreativt frirum og samværstilbud til børnene. Forældrene bliver inddraget løbende med fokus på, hvordan man kan være forældre og samtidig bære egen problematik. Der bliver desuden informeret om behandlingstilbud og arbejdet med netværket omkring barnet.

 

Redaktør