Forebyggende og formidlende arbejde med psykisk sårbare spæd- og småbørnsfamilier vinder pris

​Afsnitsledende overlæge Anne Ulbæk fra Ambulatorium for spæd- og småbørn arbejder forebyggende med en psykisk sårbar målgruppe af forældre og deres børn mellem 0-3 år. Det arbejde har fonden En god start i livet netop tildelt hende en pris for.

Vent...

Af Mette Østerdal


Fra venstre ses Anne Ulbæk, Mette Væver og Søren Brostrøm ved prisoverrækkelsen. 

Det handlede både om tabuer og babyer, da Årets Pris fra fonden 'En god start i livet' blev uddelt af direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm fredag den 9. oktober 2020. Prisen blev delt mellem to modtagere - Anne Ulbæk (yderst til venstre), afsnitsledende overlæge (afsnit B290) på Ambulatoriet for spæd- og småbørn, og Mette Væver, lektor, ph.d. ved Institut for psykologi på Københavns Universitet. 

Søren Brostrøm har en baggrund som fødselslæge og var derfor særligt glad for, at prisen i år blev rettet mod de vigtige indsatser for sårbare børnefamilier:

- Psykisk sygdom og psykisk sårbarhed er mere udbredt, end de fleste går og tror. Det findes i alle dele af vores samfund, og det findes i de fleste familier. Men vi taler ikke så meget om det. Derfor eksisterer der også misforståelser og stigmatisering omkring det at have en psykisk sygdom eller at være psykisk sårbar, indledte Søren Brostrøm, der mener, at det er vigtigt med faglige ildsjæle som de to prismodtagere, som med deres arbejde målretter indsatser til psykisk syge kvinder og deres partner under graviditeten og efter fødslen, hvor psykiske sygdomme kan opstå eller påvirke det lille barns udvikling eller forværre forælderens psykiatriske sygdom. 

Om Årets Pris 2020 fra En god start i livet

Fonden var valgt at dele prisen på 100.000 kr. mellem to modtagere - overlæge Anne Ulbæk, Region Hovedstadens Psykiatri, og psykolog Mette Wæver fra Institut for psykologi på Københavns Universitet - "… for deres betydningsfulde arbejde med at yde en tidlig og forebyggende indsats for at fremme psykisk sundhed hos den gravide, hos spæd- og småbarnet og familien", som fonden skriver på fonden-engodstartilivet.dk


Med behørig afstand fra venstre ses Anne Ulbæk, Mette Væver, Cecilia Virgin og Søren Brostrøm.

Fonden uddeler hvert år Årets Pris, og i år er prisen delt mellem to modtagere, som med hver deres betydelige arbejde for allerede under graviditeten at styrke de allermindste og mest sårbare: Spæd- og småbørnene fra 0-3 år, hvor den ene eller begge forældre modtager psykiatrisk behandling. Cecilia Virgin, forkvinde for fonden 'En god start i livet', udtaler om årets pris:

- Sidst i 1930'erne var det helt nyt, at nyfødte blev tilset i hjemmet, og der var mest fokus på hygiejne og barnets fysiske udvikling. I dag bliver der med god grund zoomet ind på den psykiske trivsel hos barnet og familien, fordi psykisk sygdom er et stigende problem. I Danmark vokser over 300.000 børn op hos forældre med psykisk sygdom, hvor den sociale arv kan medføre, at barnet også får psykiske problemer, siger Cecilia Virgin.

Derfor er det forebyggende arbejde ikke bare afgørende i forhold til børnene og deres forældre - det er også uhyre vigtigt i forhold til det tværfaglige samarbejde mellem de forskellige instanser, som familien i barnets første tre leveår har kontakt med, mener Cecilia Virgin. To modtagere af Årets Pris

Fonden tildeler 50.000 kr. til lektor, ph.d. Mette Væver fra Institut for psykologi på Københavns universitet for sin forskning, der blandt andet er mundet ud i et screeningssystem (ADBB-metoden) til brug for sundhedsplejersker. Systemet anvendes i dag i flere kommuner til at screene børnenes trivsel og kontakt.

Den anden prismodtager af 50.000 kr. er Anne Ulbæk, der er afsnitsledende overlæge på B290 på Ambulatorium for spæd- og småbørn, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center.  

- Anne er en meget kompetent underviser, og samtidig udviser hun den største respekt og nogle helt særlige evner, når det handler om at møde forældre med ofte komplekse psykiske lidelser. Med faglig kompetence, idérigdom og empati italesætter Anne elefanten i rummet, fordi hun kender til forældrenes forestillinger om en graviditet eller deres bekymring for, hvordan deres diagnose kan vanskeliggøre forældrerollen. Hun er altid opmærksom på at se problemet fra barnets perspektiv, fortæller Cecilia Virgin.

Selv siger Anne Ulbæk om pristildelingen:

- Det betyder utroligt meget for afsnittet og Ambulatorium for spæd- og småbørn, at vi modtager denne anerkendelse af vores arbejde. Nogle undrer sig over, om det er muligt at stille diagnoser for 0-3-årige, men vi kan med vores faglige baggrund se, hvornår barnets trivsel og udvikling er påvirket i en grad, der vil forstyrre barnets udvikling. Vores arbejde er på sin vis atypisk, fordi vi arbejder med den tidlige og forebyggende indsats. Forebyggelsen bygger på tillid, og samarbejdet med forældrene er en forudsætning for at kunne støtte barnets udvikling via forældrene. 

Når drømmen om graviditet og familie brister

- De fleste forældre har et drømmebillede af graviditet og familieliv. Men drømmen kan let briste - især hvis forældrene er psykisk sårbare. Vi har to roller: Den ene er at samarbejde med den enkelte familie i forhold til at give viden om barnets udvikling, og hvordan forældrene bedst møder barnet. Den anden rolle handler om at løfte den store formidlingsopgave i tværfaglige og tværsektorielle samarbejder – blandt andet gennem netværksmøder med regionens 29 kommuner, så alle kan blive klædt bedst muligt på til opgaven, forklarer Anne Ulbæk, der drømmer om et center, der samler de tværfaglige og tværsektorielle kompetencer under ét tag.

Tæt forældresamarbejde bygger på tillid 

Børn udvikler sig bedst gennem tætte, trygge og forudsigelige relationer. Hvis en eller begge forældre har vanskeligheder i form af psykiatrisk behandlingskrævende sygdom, udfordres omsorgsrelationen mellem barn og forældre. Det øger risikoen for forstyrrelse af barnets udvikling både følelsesmæssigt og færdighedsmæssigt.

Ved ambulante hjemmebesøg observerer vi både barnet udvikling og samspillet mellem forældre og barnet. Vi observerer hvordan forælderen møder barnet og guider forælderen i, hvordan barnets følelsesmæssige og udviklingsmæssige behov bedst mødes, fortæller Anne Ulbæk. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor