Forkerte tal ødelægger psykiatriens gode resultater

Psykiatrien i Danmark er en af verdens bedste, siger både patienter og uafhængige vurderinger. Derfor er forkerte tal i pressen om selvmord uretfærdige og ødelæggende.

Stor interesse for at kommentere selvmordsraten i psykiatrien

Nyheden om at selvmordsraten blandt psykiatriske patienter i Danmark er 18 gange højere end blandt svenske patienter ramte os i forrige uge. Bl.a. Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, patientforeningerne Bedre Psykiatri og SIND stod klar med en kommentar om de rystende dårlige forhold i dansk psykiatri, og både regionerne og Sundhedsstyrelsen fik kritik.

Halvt så høj selvmordsrate i Danmark som i Sverige

Men nyheden var en and, for tallene var forkerte. Selvmordsraten er ikke 18 gange så høj i Danmark som i Sverige. Den er snarere dobbelt så høj i Sverige, sammenlignet med Danmark, for Nordisk Ministerråd, som stod bag tallene, havde klokket i det.

Fejlinformationer tegner et dårligt billede af psykiatrien

- Man kan undre sig over, hvordan så absurde tal kan offentliggøres. Endnu et billede af en elendig psykiatri er tegnet, og det er det billede, vi som borgere sidder tilbage med – forkerte tal eller ej. Skal der komme noget godt ud af denne historie, håber jeg, det bliver selvransagelse i forhold til, hvordan man ser på den danske psykiatri. Psykiatrien er trængt økonomisk som resten af det danske sundhedsvæsen, men psykiatrien i Danmark er rigtig god, og det findes der masser af korrekte tal, der underbygger, siger Vibeke Storm Rasmussen (S), formand for Region Hovedstaden.

Blandt de bedste psykiatrier i verden

Psykiatrien bliver vurderet højt i de løbende patienttilfredshedsundersøgelser, og Region Hovedstadens Psykiatri er netop blevet akkrediteret af Joint Commission International som en af de bedste psykiatrier i verden. Når det gælder selvmord blandt psykiatriske patienter, er virkeligheden, at selvmordstallet i Danmark er faldet drastisk siden 1980, hvor 1600 mennesker begik selvmord. Tallene faldt støt indtil 2004, hvor det kom ned på ca. 650, og siden da har det ligget stabilt.

Alsidig indsats for selvmordsforebyggelse

Der er indført selvmordsforebyggende centre i alle regioner, og for første gang kan Danmark prale af både at have et akut beredskab (skadestuer, vagtlæger, indlæggelse) og at have etableret et sub-akut opfølgende behandlingstilbud, tilgængeligt i alle regioner. De selvmordsforebyggende centre har også til opgave at tilbyde undervisning i bedømmelse og håndtering af selvmordsfare til personale i psykiatrien.

Regionsrådsformand efterlyser nuancer i debatten

- Der arbejdes målrettet og fokuseret på at nedbringe selvmord blandt psykiatriske patienter. Psykiatrien skal, som alt andet, ses på med kritiske øjne, men jeg håber, at fordommene om den elendige psykiatri kan vige for det reelle billede af en psykiatri, som på langt de fleste områder er meget velfungerende og som har store ambitioner. En nuanceret debat er især vigtig for de mange psykisk syge og deres pårørende, som helst skulle føle sig trygge ved at opsøge behandling i psykiatrien, siger Vibeke Storm Rasmussen.

Yderligere oplysninger:

  • Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand i Hovedstaden, tlf. 43 64 25 21 (hjemme)
  • Pressevagten, Region Hovedstaden, tlf. 70 20 95 88
Redaktør