Fornem international pris til dansk hjerneforsker

Professor, dr.med. Per Bech, leder af forskningsenheden på Psykiatrisk Center Nordsjælland har som den første danske forsker nogensinde modtaget den præstigefyldte internationale CINP Pioneer Award. Prisen overrækkes den 6. juni i Hong Kong.

Per Bechs har bidraget afgørende til udvikling af såkaldte "rating scales" – måleredskaber til diagnosticering og vurdering af depression, stress og livskvalitet. Skalaerne anvendes i dag både ved den indledende vurdering af patienter og derefter løbende for eksempelvis at bedømme effekten af medicinering. Ved den indledende undersøgelse af en formodet depressiv patient kan en depressionsskala understøtte den kliniske vurdering af, om patienten for det først er depressiv, og for det andet pege på, hvilken type behandling, han eller hun skal tilbydes. Skalaerne anvendes i dag over hele verden.

Når en skala kan sige alt dette skyldes det blandt andet, at Per Bech har identificeret de seks symptomer ud af i alt 17, som psykofarmaka virker på. Har en patient ikke disse symptomer, kan medicin undgås, og det kan være mere hensigtsmæssigt at behandle med for eksempel kognitiv terapi.

Per Bech har skrevet og været redaktør på en række bøger om "rating scales" og han er forfatter og medforfatter til mere end 300 artikler om "psykometriske" metoder i psykiatrisk behandling.

I en årrække har Per Bech været chef for WHO’s Collaborating Centre for Quality of Life.

CINP Pioneer Award uddeles hvert andet år til forskere, som i særlig grad har bidraget til forskning inden for det psykofarmakologiske område – altså forskning i, hvordan man behandler psykiske sygdomme medicinsk.

Redaktør