Forskerne fra CCC2000 holdt temaaften på skole i Rødovre

Forskergruppen bag CCC2000 inviterede forældre, lærere og skolesundhedsplejersker til en temaaften med titlen ”Nye veje til forebyggelse af psykiske forstyrrelser hos børn” på Hendriksholm Skole i Rødovre den 9. februar.
Emnerne for temaaftenen var ADHD, psykose tilstande, spiseforstyrrelser og depressioner hos børn og unge, og overlæge Anne Mette Skovgaard og overlæge Pia Jeppesen fra Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup og Københavns Universitet fortalte om ny forskning i disse sygdomme og om nye perspektiver for forebyggelse.

Forskerne fortalte om de igangværende undersøgelser af ​​​​
11-årige børn i CCC2000, og der blev fremlagt delresultater fra undersøgelserne, hvor 1500 børn og forældre indtil videre har deltaget.

Læge ph.d.-studerende Xiao Qiang Li fra Øjenafdelingen på Glostrup Hospital fortalte om et delprojekt i 11-års undersøgelserne, hvor der forskes i tidlige tegn på risikofaktorer for nærsynethed.

Pia Jeppesen og Anne Mette Skovgaard fremhævede, hvor vigtigt det er, at de 11-årige børn, er så glade for at medvirke, og ikke mindst, at deres forældre og lærere, støtter meget op om undersøgelsen. Det betyder, at dansk forskning kan bidrage med vigtig viden om tidlige tegn på både psykiske og fysiske sygdomme, som vi mangler for at kunne forebygge bedre i fremtiden.

Aftenen var en stor succes: der var mødt mange interesserede forældre, lærere og sundhedsplejersker op, som udnyttede muligheden for at stille spørgsmål og diskutere med forskerne fra CCC2000.Overlæge Anne Mette Skovgaard fortalte om ADHD og spiseproblemer og overlæge Pia Jeppesen fortalte om psykosesårbarhed og depressionsforstyrrelser og nye forskningsresultater fra CCC2000 blev fremlagt.Læge og ph.d.-studerende Xiao Qiang Li fra Glostrup Hospitals Øjenafdeling holdt oplæg om nærsynethed hos børn.Temaaftenen er den først af i alt tre temaaftener som arrangeres med støtte fra Psykiatri på Tværs.

Tid og sted for de næste temaaftener vil blive annonceret på hjemmesiden www.CCC2000.dk og i lokalpressen i de inviterede kommuner.

Redaktør