Forskning: Kan dialektisk adfærdsterapi nedbringe antallet af selvmordsforsøg?

Psykiater, professor, dr.med., ph.d. Merete Nordentoft, som har forsket i selvmordsforebyggelse i mange år, har netop fået 1,5 mio. kr. af Lundbeckfonden.

Lundbeck-midlerne skal bruges til forskningsprojektet: "Randomiseret klinisk forsøg vedrørende effekten af Dialektisk Adfærdsterapi på selvskadende adfærd hos patienter med selvskadende adfærd og Borderline Personlighedsforstyrrelse".

Projektet gennemføres på Psykiatrisk Center København i de kommende 4 år.

Terapi skal afhjælpe selvmordsforsøg

Der er i Danmark 8-10.000 personer hvert år, som forsøger selvmord. Selvmordsforsøg er forbundet med øget risiko for gentagne selvmordshandlinger og for fuldbyrdet selvmord, specielt blandt personer med borderline personlighedstræk. ​

Dialektisk adfærdsterapi er en manualbaseret behandling af de kerneproblemer, som patienter med borderline personlighedsforstyrrelse har, og som gør dem særligt disponerede for selvskadende handlinger.

160 patienter skal være med til at øge evidensen

Et nyligt review konkluderer, at dialektisk adfærdsterapi er lovende, men at evidensgrundlaget bør udbygges. ​

Psykiatrisk Center København vil inkludere 160 patienter i en lodtrækningsundersøgelse for at undersøge, om 16 ugers behandling med dialektisk adfærdsterapi efter en fastlagt manual virker bedre end uspecifik støttende behandling på risikoen for selvskadende handlinger hos patienter med selvskadende adfærd og personlighedstræk inden for spektret borderline personlighedsforstyrrelse. ​

Undersøgelsen vil opfylde strenge kvalitetskrav til lodtrækningsundersøgelser, og vil forhåbentligt bidrage til at skabe evidens for behandlingen af denne patientgruppe, der er i højrisiko for senere selvmord.

Redaktør