Forskning i stress og depression - Forskningens Døgn 2018

​​”Hvad er stress, hvad er depression? ” Disse spørgsmål blev belyst til RHP’s forsknings døgns arrangement, hvor folk både indenfor og udenfor Psykiatrien kunne komme og høre mere om, hvad den nyeste forskning viser, samt hvordan man definerer og behandler stress og depression.

Vent...

Der var fyldt op i salen på Scandic Hotel til RHP's forsknings døgns arrangement 
d. 26 april, hvor både ansatte i psykiatrien, og folk udefra med interesse i emnerne stress og depression deltog.

På dagen blev den nyeste forskning inden for stress og depression præsenteret af en række forskere inden for feltet. Der blev også sat ord på, hvad der kendetegner stress og depression, samt hvad der adskiller dem.


Som indledning til dagens tema, startede Louise Dahl Wulff fra EN AF OS-kampagnen med et oplæg, hvor hun fortalte sin personlige beretning om at leve med stress og depression. Louise Dahl Wulffs motivation for at være ambassadør og fortælle sin egen historie er, at hun gerne vil gøre opmærksom på, at mennesker. der lever med psykisk sygdom, ikke er alene:

"Det giver mig sindssygt meget at fortælle min personlige historie. At komme ud og vise andre som måske sidder i den situation, som jeg har gjort, og tror at de er fuldstændig alene i verden, at det er de ikke, der er faktisk rigtig mange, der har det på den her måde."

Udover at være ambassadør er Louise Dahl Wulff selv uddannet psykolog og fandt også dagens øvrige faglige oplæg spændende og relevante.

Louise Oplæh.jpg

Hvad viser forskningen?

Poul Videbech, Professor på Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning på PC Glostrup, stod for det første af de faglige oplæg, som belyste dagens overskrift:"Hvad er depression og stress og hvordan kan man behandle det?" 
Poul Videbech forklarede, hvordan depression og legemlig sygdom hænger sammen fx. øger depression risikoen for blodpropper og diabetes. 

Hent Poul Videbechs præsentation herherher

Poul videbech.jpg

Oplæg om depression og stress og hvordan kan man behandle det ved Poul Videbech, professor Psykiatrisk Center Glostrup.


Dagens andet oplæg omhandlede forskning om arbejdsrelateret stress, hvilket blev præsenteret ved Nanna Hurwitz Eller, overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun fortalte nærmere bestemt om Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), som er et videnskabeligt program, der er udviklet til at forebygge og helbrede stress, depression og en række andre lidelser. Projektet har været populært med en høj tilfredshed hos patienterne og høj gennemførsel på 93% i 2017.

Hent Nanna Hurwitz Ellers præsentation her


Oplæg om behandling af arbejdsrelateret stress ved Nanna Hurwitz Eller, overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling.


Kamilia Miskowiak, Professor ved PC København,  holdt oplæg om forskningen i, hvordan hukommelses- og koncentrationsbesvær ved depression kan undersøges og behandles. Her præsenterede hun, resultaterne af hendes egen forskning omkring EPO's virkning på kognitive vanskeligheder. Forskningen har fx vist at EPO øger rumfanget af hippocampus og forbedrer hukommelsen.

Læs portrættet af Kamilla Miskowiak her & find hendes præsentation her


Oplæg om hukommelses- og koncentrationsbesvær ved depression ved Kamilla Miskowiak, professor ved Psykiatrisk Center København


Dagens sidste oplæg var ved Martin Balslev,  professor på PC København, som fortalte om biologiske forhold ved stress og depression. Han talte blandt andet om stress hos dyr og om, hvordan man måler på stresshormoner i kroppen.

Martin Balslev.jpg

Forskertorv

Udover oplæggene var der til slut opsat et forskertorv, hvor deltagerne kunne få en kop kaffe og gå rundt og få en snak med forskerne, samt høre mere om den nyeste forskning indenfor stress og depression.
Indtryk fra deltagerne 

Diana Gonella er uddannet socialrådgiver og frivillig i depressionsforeningen og har selv haft psykisk sygdom inde på livet. Diana deltog til forsknings døgns arrangementet, da hun har en personlig interesse i forskning omkring psykisk sygdom.

"Det jeg synes er særligt interessant omkring forskning, det er hvordan man forsker og hvordan man måler fx. hvad er der af feedback, hvad har man målt og hvad er man kommet frem til som konklusion? Så jeg er interesseret i metoderne til, hvordan man forsker og hvordan man kommer frem til konklusioner. "


 

Hanne Müller, Projektleder og frivilligkoordinator i depressionsforeningen, deltog i RHP's forsknings døgns arrangement, for at blive opdateret på den nyeste viden inden for områderne stress og depression og fik mange nye input på dagen:

"Jeg blev opmærksom på den tætte sammenhæng mellem stress og depression, og at stress går over i depression i omkring 50% af tilfældene. Det var en øjenåbner for mig. Det samme gælder for omfanget af kognitive vanskeligheder ved depression. Vi har en tendens til at tro, at når man får en sygdom, jamen så bliver man helbredt. Men eftervirkningerne af en depression kan være langvarige."

Især Louise Dahl Wulfs personlige beretning gjorde indtryk på Hanne Muller:

"Sådan en personlig beretning, den kan noget andet end 1000 PowerPoint slides. At høre om det her menneske som kæmper så meget og som arbejder så hårdt for have kontrol over depressionen. Hendes beskrivelse af, hvordan hun til sidst lod sig falde udover kanten, gav slip på kontrollen og kom til erkendelsen af, at hun havde en depression. Det var meget gribende . "


 

Claudia Kuzmina er netop blevet færdiguddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og var taget afsted sammen med sin veninde, så de kunne bliver klogere på stress og depression:

"Det som jeg fandt relevant og interessant i dag, var den tydeliggørelse af skelnen mellem depression og stress. Det var givende at høre den første foredragsholders (psykolog Louise Dahl Wulff) historie om egen depression. Det er netop vigtigt at understrege, at depression og andre psykiske lidelser kan forekomme, uanset hvilken faggruppe man hører til". 


 Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor