Forskning til gavn for patienterne

Region Hovedstadens Psykiatri har udarbejdet en ambitiøs forskningsstrategi. Målet er, at psykiatrien skal kunne måle sig med de større områdehospitaler, når det gælder forskningskvantitet og –kvalitet.
Med den nye forskningsstrategi øger Region Hovedstadens Psykiatri både forskningskvantitet og –kvalitet.

Annette Gjerris, tidligere vicedirektør i RHP, har stået i spidsen for arbejdet med at udarbejde strategien. Annette Gjerris påpeger, den øgede forskningsindsats skal være til gavn for patienterne. Forskningens vigtigste mål er at udvikle og undersøge nye metoder til diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering. Mindre effektive metoder skal erstattes, når der findes mere effektive eller skånsomme metoder til behandling og forebyggelse.

Flere forskere

En forudsætning for at øge forskningsaktiviteten i Region Hovedstadens Psykiatri er dog at øge antallet af forskere indenfor alle relevante faggrupper:

- I øjeblikket er den aktuelle forskningsindsats i høj grad drevet af få mennesker med stort engagement, og de eksisterende forskningsmiljøer er derfor sårbare, siger Annette Gjerris.

RHP styrker derfor sine forskningsmiljøer ved at øge antallet af forskerstillinger. I løbet 2011 vil der blandt andet blive ansat tre professorer, der skal være med til at løfte forskningsindsatsen indenfor biologisk psykiatri, psykiatrisk genetik og børne- og ungdomspsykiatri.

For at opbygge tilstrækkeligt store forskningsmiljøer skal udvidelsen af forskerstaben fortsætte de kommende år, bl.a. med oprettelsen af flere forskningslektorater, post.doc..- og ph.d.-stipendiater.

Attraktivt at forske

En af de udfordringer, Region Hovedstadens Psykiatri i dag står overfor i forhold til at få flere medarbejdere til at forske, er ifølge Annette Gjerris, at det kan være vanskeligt at komme i gang med forskningsprojekter. Det skyldes, at protokoller og projektideer skal udvikles sideløbende med det kliniske arbejde.

Derfor er et væsentligt indsatsområde i den nye forskningsstrategi at gøre det attraktivt at forske i Region Hovedstadens Psykiatri. Det skal ske ved en række indsatser: RHP vil lette forskernes administrative arbejde, så der bliver mere tid til forskning; RHP yder støtte i forbindelse med etablering af forskningsdatabaser; RHP sikrer, at forskerne får information om deres forskellige muligheder for rådgivning (fx fra FIE, forsknings- og innovationsstøtteenheden, der bl.a. vejleder i forbindelse med fondsansøgninger); RHP holder forskerne informeret om opslag i relevante fonde; og endelig er der i år blevet etableret et ph.d.-netværk, hvor ph.d.-studerende kan finde faglig støtte og sparring.

Midler skal øremærkes til forskning

For Annette Gjerris er det dog ikke meningsfuldt at tale om at øge forskningsaktiviteterne uden samtidig at tale om, hvordan man øger forskningsfinansieringen. For at sikre de fremadrettede forskningsaktiviteter, skal alle centre derfor fremover øremærke en del af budgettet til forskning.

En anden væsentlig forøgelse af forskningsfinansieringen sker gennem Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje. For at tiltrække eksterne forskningsmidler er det nødvendigt, at RHP har et bæredygtigt fundament. Derfor oprettede RHP i 2008 en forskningspulje, der årligt udvides med en million kr. til den når en størrelse på i alt 10 millioner kr. årligt. Med forskningsstrategien bliver udvidelsen af forskningspuljen fremskyndet, så målet om de 10 millioner kr. årligt nu nås allerede i 2013. Derefter tages der stilling til yderligere øgning af puljen.

Redaktør