Forskningsbevilling på 4 mio kr. fra Trygfonden

Bevilling til at etablere forskningsenhed i klinikken og til at gennemføre en række forskningsprojekter.

Klinisk effektforskning og nu en forskningsenhed

Behandlingen af traumatiserede flygtninge er tilrettelagt efter kliniske manualer, og der har fra starten været fokus på klinisk effektforskning. Nu har TrygFonden bevilget 4 millioner kroner til etablering af en forskningsenhed i klinikken, og til at gennemføre en række forskningsprojekter. Projekterne skal belyse, hvilke behandlingsmetoder, der virker overfor denne patientgruppe.

Specialfunktion etableret i 2008

Region Hovedstadens Psykiatri etablerede i 2008 en specialfunktion til behandling af traumatiserede flygtninge. Mere end 400 patienter, primært med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og depression, har siden været gennem et behandlingsforløb ved Psykiatrisk traumeklinik for flygtninge.

Spændende projekter i gang og flere på vej

Et igangværende studie vil fx belyse, om der er bedst effekt af lægesamtaler med antidepressiv medicin, psykologsamtaler med kognitiv adfærdsterapi eller en kombination af disse behandlingsmetoder. ​​

Til foråret starter et nyt studie, som undersøger effekten af to typer kognitiv terapi kombineret med lægebehandling. ​​

Om et år starter et tredje studie, som undersøger effekten af to typer antidepressiv medicin kombineret med kognitiv terapi. Samtidig undersøges sammenhænge mellem psykosociale forhold og behandlingens resultat.

Alle tre studier er randomiserede, dvs. at patienterne er tilfældigt udvalgt. Andre studier som er startet op, og nu kan gennemføres, er mentaliseringevne og tilknytningsmønstre i psykoterapien, en diagnostisk beskrivelse af målgruppen baseret på SCAN interviews, langtidseffekt af behandlingen efter 6 og 18 måneder, samt patienttilfredshed.

Redaktør