​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De flere end 200 tilmeldte deltagere blev præsenteret for 17 spændende oplæg og 46 inspirerende posters. Der var for eksempel oplæg om forskning i lysterapi og depression, om forskning i bivirkninger ved ECT og om kognitive senfølger efter Corona-virus.​​​​​​

Forskningsdag 2022 i Region Hovedstadens Psykiatri

​Forskningsdagen er den årlige fejring af forskningen på hospitalet. Det er en mulighed for at mødes på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri og dele viden om de nyeste resultater og igangværende forskningsprojekter.​

Vent...

Der var faglig nysgerrighed og stor glæde over at være samlet med kollegaer i et auditorie på Rigshospitalet til den årlige forskningsdag i Region Hovedstadens Psykiatri.

Vicedirektør Ida Hageman bød velkommen og fortalte om den nye forskningsplan,​ som blandt andet skal bidrage til at binde klinik og forskning bedre sammen og sætte retningen for de kommende års forskning. Forskningsdagen tiltrak både forskere, klinikere og ledere fra hele psykiatrien.

- Forskningen er vigtig for hospitalet, og forskningsresultater er afgørende for, at vi kan skabe en bedre og mere effektiv diagnosticering og behandling af vores patienter. Og forskningsdagen er et sted, hvor der kan udveksles konkrete erfaringer på tværs af hospitalet - og inspirere til igangsættelsen af nye forskningsprojekter, sagde Ida Hageman. 
Vicedirektør Ida Hageman fortalte om den nye forskningsplan, da hun bød velkommen til de mere end 200 tilmeldte. ​​

Vardan Nersesjan præsenterede oplægget: 'Neuropsychiatric and neurological complications in COVID-19: Prevalence and Disease mechanisms'. Vardan vandt Forskningsdagens pris for bedste oplæg.

Posters og priser

​​​​​​​​I forhallen blev 46 inspirerende posters præsenteret. Posterne demonstrerede den store bredde, der er i forskningen. Man kunne tydeligt mærke deltagernes nysgerrighed og lyst til at vide mere om emnerne, og spørgelysten var stor både i salen til oplæggene, og i forhallen hvor poster-sessionerne foregik.​

Bolette Skjødt Rafn, fysioterapeut, og Victor Sørensen, humanfysiolog, står bag VEGA Trial. VEGA undersøger effekt af holdtræning i funktionelle træningscentre for unge voksne i antipsykotisk behandling. 
-                 Det er et socialt netværk, der involverer funktionel træning til at forbedre personlig recovery, og projektet er i øjeblikket ved at inkludere patienter. Det, vi primært kan tilbyde klinikken lige nu, er vores træningsfællesskaber, som man kan henvise patienter til, og som vil kunne fungere som et supplement til den igangværende behandling. Du kan læse mere på www.projektvega.dk

​​​​Jessica Carlsson Lohmann, der er overlæge og forskningsleder ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, fortalte om fokus på sammenhæng mellem forskning og klinik: 

- Det er vigtigt at tænke på, hvordan vi får forskningen bundet sammen med klinikken. Vi skal hele tiden have patienten i tankerne. Det var i fokus til den postersession, jeg deltog i, fortalte hun. (Postersessionen om Dobbeltdiagnoser, ADHD og OCD).


Christian Legind, overlæge på Psykiatrisk Center København, var kommet for at hente ny viden med hjem til klinikken: 
- Vildt spændende at være til forskningsdag og også have fokus på fremtiden, som man har i forskningen.

 
Priserne til bedste oplægsholdere: Vardan Nersesjan, Krzysztof Gbyl og Solvejg Dam Munch. 
Krzysztof Gbyl vandt også publikumsprisen for sit oplæg: ’ECT-induceret hukommelsesbesvær hænger sammen med forøgelse af volumen i hippocampus’.​

Publikumsprisen blev fundet ved hjælp af stemmer fra salen afgivet over mobilen – på billedet ser man et koncentreret publikum, der er ved at afgive deres stemmer. Det blev Krzysztof Gbyl, der vandt publikumsprisen for sit oplæg. ​
Priserne for de bedste posters gik til Lisa Smith, Johanna Mariegaard og Naja Kirstine Andersen. De fik også bifald og blomster.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor